yesterday nghĩa là gì

Công cụ cá nhân
 • /'jestədei/

  Thông dụng

  Phó kể từ & danh từ

  Hôm qua
  yesterday morning
  sáng hôm qua
  the day before yesterday
  hôm kia
  yesterday week
  tám hôm trước

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hôm qua

  Kinh tế

  ngày hôm qua

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bygone , foretime , bác sĩ syne , last day , not long ago , past , recently , the other day , yesteryear , yore , before , earlier , previously

  Từ ngược nghĩa

  Bạn đang xem: yesterday nghĩa là gì

  Xem thêm: brought out là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ