without là gì

Cấu trúc Without hẳn đang được quen thuộc gì Lúc tất cả chúng ta học tập ngữ pháp giờ Anh cho tới phần câu ĐK. Với nội dung bài viết sau đây, IELTS Vietop tiếp tục ra mắt cho tới chúng ta phần tổ hợp kỹ năng và kiến thức giúp đỡ bạn bắt vững chắc về cấu hình này rộng lớn, hãy nằm trong xem thêm qua chuyện nhé!

Định nghĩa 

Trong giờ Anh, “Without” thông thường mang nghĩa “thiếu” hoặc “mà ko có”. 

Bạn đang xem: without là gì

cấu trúc Without

Without thông thường sở hữu 2 tầm quan trọng nhập câu:

  • Làm giới từ – đem nghĩa thiếu hụt hoặc không tồn tại một người, sự vật, vấn đề gì tê liệt. 

E.g.: He explains things without condescending to tát his audience. (Anh ấy lý giải tất cả nhưng mà không tồn tại thái phỏng trịch thượng với người theo dõi của tôi.)

  • Làm trạng từ – đem tức thị ở phía bên ngoài, ngược với “within” tức thị ở bên phía trong. Trạng kể từ “without” cũng rất có thể Tức là “mà không tồn tại nó”.

E.g.: I don’t think there is any mèo without, the “meow” sound might come from inside. (Tôi ko suy nghĩ sở hữu con cái mèo này ở ngoài, giờ meo meo dường như tới từ nhập căn nhà.)

When you have no money, you just have to tát learn to tát vì thế without. (Khi không tồn tại chi phí, các bạn nên học tập phương thức từng việc ko dùng chi phí.)

Without using the dictionary, try to tát translate this passage. (Hãy nỗ lực dịch đoạn văn này nhưng mà ko người sử dụng tự điển.)

Cấu trúc Without chuồn nằm trong động kể từ thêm thắt -ing

Với cấu hình này, Without đem nghĩa “mà ko có”, “mà thiếu hụt đi” một việc gì tê liệt. Quý Khách để ý cấu hình này sẽ sở hữu được 3 tình huống.

cấu trúc without

Trường ăn ý 1: công ty ngữ (S) của động kể từ chủ yếu (V) giống như với công ty ngữ của danh động kể từ V-ing sau “without”.

S + V + without + V-ing

E.g.: We traveled day and night without stopping. (Chúng tôi đã từng đi ngày và tối nhưng mà không ngừng nghỉ ngủ.)

Trường ăn ý 2: công ty ngữ (S) của động kể từ chủ yếu (V) rất khác với công ty ngữ của danh động kể từ V-ing sau “without”.

S + V + without + O + V-ing

E.g.: Without our teacher telling us what to tát vì thế, we can’t finish the project. (Nếu không tồn tại nghề giáo của Cửa Hàng chúng tôi cho tới Cửa Hàng chúng tôi biết nên làm cái gi, Cửa Hàng chúng tôi ko thể triển khai xong dự án công trình.)

Trường ăn ý 3: dạng bị động

S + V + without + being + V3

E.g.: Johnny Depp is sánh famous that he cannot go out without being realized by his fans. (Johnny Depp có tiếng mà đến mức ko thể ra phía bên ngoài nhưng mà không biến thành fan hâm mộ nhìn thấy.)

Cấu trúc Without chuồn nằm trong danh từ

Với cấu hình này, Without vẫn đem nghĩa “mà ko có”, “mà thiếu hụt đi” tuy nhiên được xem là “thiếu đi” một cái gì hoặc một ai tê liệt.

  • Trường ăn ý 1: công ty ngữ (S) của động kể từ chủ yếu (V) giống như với công ty ngữ của danh động kể từ V-ing sau “without”.

S + V + without + N

  • E.g.: Tom told bầm that he couldn’t live without his glasses. (Tom thưa với tôi rằng anh ấy ko thể sinh sống nếu như không tồn tại đôi mắt kính.)

Cấu trúc Without nhập câu điều kiện

Without được dùng nhập vế tế bào miêu tả ĐK, vì như thế với “if … not”. Do tê liệt, nhập câu ĐK, tao rất có thể sở hữu những cấu hình Without như sau:

  • Câu ĐK loại 1

Without N/V-ing, S + will/can (not) + V

E.g.: Without a student ID, you won’t be able to tát enter the exam room. (Nếu không tồn tại thẻ SV, các bạn sẽ ko thể nhập chống thi đua.)

  • Câu ĐK loại 2

Without N/V-ing, S + would/could (not) + V

E.g.: Without water, creatures living on the Earth wouldn’t be able to tát survive. (Nếu không tồn tại nước, những loại vật sinh sống bên trên Trái khu đất sẽ không còn thể tồn bên trên.)

  • Câu ĐK loại 3

Without N/V-ing, S + would/could (not) + have + V3

E.g.: Without your help, I would never have been able to tát solve my problems. (Nếu không tồn tại sự giúp sức kể từ các bạn, tôi sẽ không còn lúc nào rất có thể xử lý yếu tố của tôi.)

Xem thêm:

  • Thì lúc này đơn
  • Thì quá khứ đơn
  • Bảng vần âm giờ Anh

Bài tập luyện cấu hình Without 

Bài tập

Rewrite the sentences using “Without” structure

1. If you don’t water the plants in your garden, they will die soon.

→ Without ______________________.

2. Jane can’t see very well if she loses her glasses.

Xem thêm: thursday là gì

→ Without _______________________.

3. Look, we will not go to tát the cinema unless you go with us.

→ Without _______________________.

4. How can Jack study sánh well if he doesn’t try hard?

→ Without ________________________?

5. I still can earn money during the pandemic because I have an online job.

→ Without ___________________________.

6. If you don’t drink enough water your face will dry out.

→ Without_________________________________.

7. If it weren’t for my parents, I wouldn’t have come to tát America.

→ Without_________________________________.

8. If there is no bus, I cannot go to tát school.

→ Without_________________________________.

9. If there is no sunlight, my tree will die.

→ Without_________________________________.

10. If I don’t have coffee I can’t stay awake.

→ Without_________________________________.

11. How can she get such a high score if she doesn’t have a tutor?

→ Without_________________________________?

Đáp án

1. Without water, the plants in your garden will die soon.

2. Without her glasses, Jane can’t see very well.

3. Without you (going with us), we will not go to tát the cinema.

4. Without trying hard, how can Jack study sánh well?

5. Without an online job, I couldn’t earn money during the pandemic.

6. Without drinking enough water, your face will dry out.

7. Without my parents, I wouldn’t have come to tát America.

8. Without the bus, I cannot go to tát school.

9. Without sunlight, my tree will die.

Xem thêm: evolution là gì

10. Without the coffee, I can’t stay awake.

11. Without a tutor, how can she get such a high score?

Hy vọng sau thời điểm phát âm nội dung bài viết tổ hợp vấn đề nằm trong việc triển khai xong bài xích tập luyện quy đổi câu bên trên, những bạn đã sở hữu thể nắm rõ rộng lớn kỹ năng và kiến thức về cấu hình Without nhập giờ Anh. Chúc chúng ta học tập chất lượng và hãy nằm trong đón hóng những nội dung bài viết tiếp theo sau kể từ Vietop nhé!