with respect to là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /rɪ.ˈspɛkt/

Danh từ[sửa]

respect /rɪ.ˈspɛkt/

 1. Sự tôn trọng, sự kính trọng.
  to have respect for somebody — tôn trọng người nào
 2. (Số nhiều) Lời kính thăm hỏi.
  give my respects to tát your uncle — mang đến tôi gửi điều kính thăm hỏi chú anh
  to go to tát pay one's respects to — cho tới kính chào (ai)
 3. Sự lưu tâm, sự để ý.
  to bởi something without respect to tát the consequences — thao tác gì tuy nhiên ko để ý cho tới hậu quả
 4. Mối mối quan hệ, nguyệt lão tương quan.
  with respect to; in respect of — về, so với (vấn đề gì, ai...)
 5. Điểm; mặt mày, góc nhìn.
  in every respect; in all respects — từng phương diện

Ngoại động từ[sửa]

respect ngoại động từ /rɪ.ˈspɛkt/

Bạn đang xem: with respect to là gì

Xem thêm: rank là gì

 1. Tôn trọng, kính trọng.
  to be respected by all — được người xem kính trọng
  to respect the law — tôn trọng luật pháp
  to respect oneself — sự trọng
 2. Lưu tâm, để ý.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "respect". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ʁɛs.pɛ/
Pháp (Ba Lê)[ʁɛs.pɛ]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
respect
/ʁɛs.pɛ/
respects
/ʁɛs.pɛ/

respect /ʁɛs.pɛ/

 1. Sự kính trọng.
  Témoigner du respect à quelqu'un — kính trọng ai
 2. Sự tôn trọng.
  Respect de la loi — sự tôn trọng pháp luật
 3. (Số nhiều) Lòng tôn trọng.
  Présenter ses respects à quelqu'un — tỏ bày lòng tôn trọng so với ai; kính kính chào ai
  respect de soi-même — sự tự động trọng
  respect filial — lòng hiếu thảo
  respect humain — sự e hãi dư luận
  sauf votre respect; sauf le respect que je vous dois — nài ông loại lỗi mang đến điều này
  tenir en respect — bắt (ai) cần e hãi (bằng cách sử dụng vũ lực, giơ tranh bị đi ra...)

Tham khảo[sửa]

 • "respect". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)