with nghĩa là gì

“With” là 1 kể từ vô cùng thân thuộc vô Tiếng Anh. Quen nằm trong, hoặc gặp gỡ là vậy, song vô cùng không nhiều người nắm rõ không còn cấu hình và cách sử dụng của kể từ này. Trong nội dung bài viết tiếp sau đây, IZONE tiếp tục nằm trong chúng ta thám thính hiểu cụ thể “With là gì?”, cấu hình và cách sử dụng của “with” nhé!

With là gì

Bạn đang xem: with nghĩa là gì

Trong giờ đồng hồ Anh, with là 1 giới kể từ đem nhiều nghĩa, ví dụ như sau:

(Company) Dùng nhằm chỉ người hoặc vật ở nằm trong vị trí vào một trong những thời gian hoặc thực hiện một việc bên nhau. 

Ví dụ: 

 • She is living with her siblings
 • I’m going to lớn Hai Phong with a couple of friends
 • He is having an affair with a married woman

(Method) Dùng một chiếc gì đó 

Ví dụ: 

 • Please handle this shipment with care.
 • He scooped the sand with his hands into a pail.
 • Her lipstick was removed with a tissue.

(Description) Có hoặc bao hàm đồ vật gi đó

Ví dụ: 

 • A beautiful woman with blonde hair
 • He is speaking with a soft British accent
 • She woke up with a terrible stomachache

Đứng đầu trong số cụm kể từ được ghi chép ở cuối một lá thư:

Ví dụ: 

 • With best wishes from Tiffany.
 • With love, Charles.

Bao gồm:

Ví dụ: 

 • With your help, we could make it to lớn the end
 • She has been in bed all day with flu

(Relationship) 

Ví dụ: 

 • She shared a lot about her relationship with Tim
 • Suzy’s always careful with her money.

Liên quan tiền cho tới hoặc trực thuộc tình huống của một người hoặc 

Ví dụ: 

 • She is very careless with her money.
 • He talked a lot about his relationship with Chloe
 • This has absolutely nothing to lớn bởi with you.

(Containing/covering)  Dùng nhằm thể hiện tại đồ vật gi với trong/trên một vật gì bại liệt.

Ví dụ: 

 • She filled the milk up with cream
 • Tim spread his toast with a thick layer of butter
 • Under her bed, they found a bag filled with money

(Cause) Bởi vì như thế hoặc tạo nên vị người này đó/thứ gì đó:

Ví dụ: 

 • I was shaking with fear.
 • With a damaged gearbox,  the vehicle was forced to lớn withdraw from the race.
 • She became bright red with embarrassment.

(Opposition) ngăn chặn một chiếc gì đó:

Xem thêm: contend là gì

Ví dụ: 

 • I eventually got into a fight with her.
 • He wrestled with his assailant, who then fled.

(Separation) Dùng với những kể từ chỉ sự tách biệt:

Ví dụ: 

 • She recently split up with her lover.

(And) và, hoặc theo gót sau bởi: 

Ví dụ: 

 • They were given a không lấy phí lunch with wine.
 • I’d lượt thích a steak and fries with a croissant for dessert.

(Comparison) Dùng vô so sánh sánh

Ví dụ: 

 • She has nothing in common with her sister
 • This book is quite interesting compared with mine

(Support) tương hỗ ai bại liệt hoặc đồ vật gi đó:

Ví dụ: 

 • Are you with u on this issue?
 • If you desire a promotion, I’ll be with you all the way.

(Direction) và một phía vô một việc gì đó

 • Ví dụ: On the last stretch, the wind was with u, and I ran well.

(Time) ở và một tỷ trọng hoặc thời hạn với một chiếc gì đó:

 • Ví dụ: This wine will be improved with age.

(Understanding) hiểu ai bại liệt đang được rằng gì

 • Ví dụ: To be with someone: I am so sánh sorry but I’m not with you

(Despite) despite something:

 • Ví dụ: With all his faults, he is still a really good peer.

(Expressions) Dùng nhằm biểu thị ước mơ hoặc chỉ dẫn về một việc gì đó:

 • Ví dụ: On with the show! (=Let it continue)

(Using) Sử dụng đồ vật gi bại liệt hoặc bằng phương pháp gì đó

Ví dụ: 

 • She bought it with her gift voucher
 • He caught the fishes with a large net

Các cấu hình With thông thường dùng

Dùng nhằm chỉ sự bên nhau hoặc bao hàm đồ vật gi đó

 • Ví dụ: I would lượt thích a salad with juice

Dùng nhằm chỉ cảm xúc

 • Ví dụ: She is pitching with confidence

Dùng nhằm chỉ việc dùng một chiếc gì đó

Xem thêm: fold là gì

 • Ví dụ: This soup is made with mushrooms, chicken, corn, and flour

Dùng nhằm chỉ sự đồng ý hoặc hiểu rõ sâu xa với ai đó

 • Ví dụ: Tom agrees with u on this

With cút với gì? – Các cụm kể từ thông thườn với with

Các cụm kể từ thông thườn với with

 • To angry with somebody: tức giận với ai
 • To be busy with something: vất vả với cái gì đó
 • To be familiar with something: thân thuộc với đồ vật gi đó
 • To be crowded with: lấp giàn giụa, đông đúc đúc
 • To be with someone: hiểu ai bại liệt đang được rằng gì
 • To agree with somebody: đồng ý với ai đó
 • To annoyed with somebody/something: bực bản thân vì như thế ai/cái gì đó
 • To be disappointed with: thất vọng
 • To keep pace with something: theo kịp, sánh kịp ai đó
 • To be patient with something: kiên trì với loại gì 
 • To khuyễn mãi giảm giá with somebody: xử lý, tiếp xúc với ai đó
 • To combine with something: kết phù hợp với đồ vật gi đó
 • To begin with: chính thức với đồ vật gi đó
 • To be bored with: ngán chán nản với 

Trong nội dung bài viết bên trên, IZONE vẫn tổ hợp không hề thiếu những kiến thức và kỹ năng bao hàm with là gì, cấu hình with, cách sử dụng with cũng giống như các cụm kể từ thông thườn thông thường cút với “with” nhằm share với chúng ta. Hy vọng nội dung bài viết tiếp tục hữu ích mang lại chúng ta vô quy trình ôn luyện giờ đồng hồ Anh của mình!