where nghĩa là gì

/weər/

Thông dụng

Phó từ

Đâu, ở đâu, ở điểm nào là, ở nơi nào, ở phía nào là, ở mặt mũi nào
where are you going?
anh chuồn đâu đấy?
where are my gloves?
đôi căng của tôi đâu?
where am I wrong?
tôi sai tại phần nào?
I know where he is
tôi biết hắn tớ ở đâu
Như thế nào là, đi ra thực hiện sao
where will you be if you fail?
nếu anh thất bại thì rồi anh tiếp tục đi ra thực hiện sao?

Đại từ

Đâu, kể từ đâu; ở đâu
where vì thế you come from?
anh kể từ đâu đến?
where are you going to?
anh chuồn đâu?
Nơi (mà), khu vực (mà), điểm (mà)
the house where I was born
căn mái ấm điểm (mà) tôi sinh ra

Danh từ

Nơi vùng, địa điểm
I must have the wheres and whens
tôi cần phải có vừa đủ cụ thể về vị trí và thời gian

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: where nghĩa là gì

Xem thêm: temperamental là gì

NHÀ TÀI TRỢ