walk nghĩa là gì

/wɔ:k/

Thông dụng

Danh từ

Sự cút bộ; sự bước; cuộc cút bộ
to come at a walk
đi cỗ đến
Sự dạo bước chơi
to go for (to take) a walk
đi đi dạo, cút dạo bước một vòng
Cách quốc bộ, loại cút bộ; dáng vẻ đi
to know someone by his walk
nhận đi ra một người qua chuyện dáng vẻ đi
Quãng lối đi bộ
the station is only a short walk from my house
ga chỉ cơ hội ngôi nhà một quãng ngắn
Lối nhằm quốc bộ, đàng nhằm quốc bộ, lối đi dạo
this is my favourite walk
đây là con phố cút dạo bước ưa quí của tôi
Đường cút, vòng cút thông thường lệ
the walk of a hawker
vòng cút thông thường lệ của những người bán sản phẩm rong
(thể dục,thể thao) cuộc quốc bộ thi
Bãi rào (chăn nuôi); sảnh nuôi (gà vịt)

Nội động từ

Đi, cút bộ
to walk home
đi cỗ về nhà
Đi tản bộ, cút tản bộ
to walk one hour
đi tản cỗ một giờ đồng hồ đồng hồ
Hiện đi ra, xuất hiện nay (ma, quỉ..)
(từ cổ,nghĩa cổ) sinh sống, ăn ở, cư xử
to walk in peace
sống hoà bình với nhau

Ngoại động từ

Đi, quốc bộ, cút bác sĩ thang
to walk the streets
đi long dong ngoài phố; thực hiện đĩ
Cùng cút với; bắt đi; tập dượt mang lại cút, dắt cút, dẫn đi
I'll walk you home
Tôi nằm trong cút với anh về nhà
the policeman walked off the criminal
người công an dẫn tội phạm đi
to walk a horse
dắt (cưỡi) ngựa cút từng bước
to walk a baby
tập cút cho 1 em bé
Đi trên
to walk the fields looking for wild flowers
đi bên trên cánh đồng dò thám hoa dại

Cấu trúc từ

a walk of life
tầng lớp xã hội, vị thế xã hội, nghề nghiệp và công việc, việc làm; nghành nghề sinh hoạt (của một người)
the different walks of life
the walks of literature
to run rẩy before one can walk
chưa có thể đi tiếp tục đề nghị chạy
to walk before one can run
đi kể từ dễ dàng cho tới khó
to walk one's legs off
(thông tục) cút cho tới Khi bị kiệt sức
to walk somebody off his feet
(thông tục) bắt ai cút rộc cẳng
to walk tall
đi ngấc cao đầu
to walk about
dạo nghịch ngợm, cút dạo
to walk along
tiến bước, cút dọc theo
to walk away from somebody / something
thắng một cơ hội dễ dàng dàng
to lớn walk away from a competitor
to walk /off with somebody
đoạt được đơn giản và dễ dàng (một giải thưởng)
ăn cắp, thó
to walk in
đi vô, bước vào
to ask sommeone to lớn walk in
to walk into something
(thông tục) tụt xuống vô, bị vướng vô (nhất là vì ko cẩn thận)
(thông tục) được (việc làm) nhưng mà ko rơi rụng công
to walk into something / somebody
đâm sầm vô, chạm phải
to walk off
rời vứt đi
(thông tục) ( + with ) lấy cút, nẫng cút (vật gì)
to walk off one's lunch đi dạo mang lại chi cơm
to walk on
(sân khấu) vào vai phụ
to walk out
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) làm reo, bến bãi công
bỏ rời khỏi, rời khỏi khỏi
to lớn walk out on someone
( + with ) đi dạo với (ai); nhân tình với (ai)
to walk over
(thể dục,thể thao) thắng dễ dàng dàng; thắng vì như thế không tồn tại đối thủ
to walk up
bước lại gần
to lớn walk up to lớn someone
to walk the board
là biểu diễn viên sảnh khấu
to walk one's beat
(quân sự) cút tuần canh gác
to walk the hospitals
thực tập dượt ở khám đa khoa (học sinh nó khoa)
to walk the plank
bị bịt đôi mắt cần cút bên trên tấm ván đặt điều chông chênh mặt mày mạn tàu (một lối quấy rầy và hành hạ của bọn cướp biển)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) bị tóm gọn buộc cần kể từ chứ

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

máy khơi đường

Toán & tin

đi; (thống kê ) di động
random walk
di động ngẫu nhiên

Xây dựng

đường dạo bước mát

Kỹ thuật cộng đồng

bước
code walk
bước mã
random walk
bước tình cờ (thông kê)
random-walk method
phương pháp bước ngẫu nhiên
khoảng cách
người tuần đường
dòng đuôi
đuôi sóng
lối đi
vết sóng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
airing , carriage , circuit , constitutional , gait , hike , jaunt , march , pace , parade , perambulation , peregrination , promenade , ramble , saunter , schlepp * , step , stretch , stride , stroll , tour , traipse , tramp , tread , turn , aisle , alley , avenue , boardwalk , boulevard , bricks , bypath , byway , catwalk , cloister , course , court , crossing , esplanade , footpath , gangway , lane , mall , passage , path , pavement , pier , platform , road , sidewalk , street , track , trail , area , arena , bailiwick , calling , career , domain name , dominion , field , line , metier , profession , province , sphere , terrain , territory , trade , vocation , amble , meander , wander , ambulatory , department , peripateticism
verb
advance , amble , ambulate , canter , escort , exercise , tệp tin , foot , go , go on foot , hike , hit the road * , hoof it , knock about * , lead , leg * , locomote , lumber , march , meander , pace , pad , parade , patrol , perambulate , plod , prance , promenade , race , roam , rove , run rẩy , saunter , scuff , shamble , shuffle , slog , stalk , step , stride , stroll , strut , stump , take a walk , toddle , tour , traipse , tramp , travel on foot , traverse , tread , trek , troop , trudge , wander , wend one’s way , aisle , bobble , bundle , career , circuit , crossing , daddle , dally , flounce , foot it , footpath , gad , gait , galavant , gangway , jaunt , limp , mince , mosey , move , path , pathway , pedestrianize , perambulate (walk through or about) , peregrinate , profession , ramble , ramp , sashay , sidle , slink , slouch , stretch , swagger , totter , trade , trail , travel , turn , vocation , waddle , wade

Từ trái khoáy nghĩa