vomit là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /ˈvɑː.mət/
Hoa Kỳ[ˈvɑː.mət]

Danh từ[sửa]

vomit /ˈvɑː.mət/

 1. Chất nôn ói đi ra.
 2. Thuốc mửa; hóa học thực hiện nôn ói.

Ngoại động từ[sửa]

vomit ngoại động từ /ˈvɑː.mət/

Bạn đang xem: vomit là gì

 1. Nôn, thổ.
  to vomit blood — thổ đi ra máu
 2. Phun đi ra, tuôn đi ra ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)).
  to vomit smoke — phun khói
  to vomit abuses — tuôn đi ra những điều chửa rủa

Chia động từ[sửa]

vomit

Xem thêm: hang in there là gì

Xem thêm: walk away là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to vomit
Phân kể từ hiện tại tại vomiting
Phân kể từ vượt lên khứ vomited
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại vomit vomit hoặc vomitest¹ vomits hoặc vomiteth¹ vomit vomit vomit
Quá khứ vomited vomited hoặc vomitedst¹ vomited vomited vomited vomited
Tương lai will/shall² vomit will/shall vomit hoặc wilt/shalt¹ vomit will/shall vomit will/shall vomit will/shall vomit will/shall vomit
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại vomit vomit hoặc vomitest¹ vomit vomit vomit vomit
Quá khứ vomited vomited vomited vomited vomited vomited
Tương lai were to vomit hoặc should vomit were to vomit hoặc should vomit were to vomit hoặc should vomit were to vomit hoặc should vomit were to vomit hoặc should vomit were to vomit hoặc should vomit
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại vomit let’s vomit vomit
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

vomit nội động từ /ˈvɑː.mət/

 1. Nôn, thổ.

Chia động từ[sửa]

vomit

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to vomit
Phân kể từ hiện tại tại vomiting
Phân kể từ vượt lên khứ vomited
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại vomit vomit hoặc vomitest¹ vomits hoặc vomiteth¹ vomit vomit vomit
Quá khứ vomited vomited hoặc vomitedst¹ vomited vomited vomited vomited
Tương lai will/shall² vomit will/shall vomit hoặc wilt/shalt¹ vomit will/shall vomit will/shall vomit will/shall vomit will/shall vomit
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại vomit vomit hoặc vomitest¹ vomit vomit vomit vomit
Quá khứ vomited vomited vomited vomited vomited vomited
Tương lai were to vomit hoặc should vomit were to vomit hoặc should vomit were to vomit hoặc should vomit were to vomit hoặc should vomit were to vomit hoặc should vomit were to vomit hoặc should vomit
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại vomit let’s vomit vomit
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "vomit". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)

Lấy kể từ “https://crights.org.vn/w/index.php?title=vomit&oldid=1944967”