visibility là gì

/¸vizi´biliti/

Thông dụng

Danh từ

Tính hóa học hoàn toàn có thể nhìn thấy được; vấn đề hoàn toàn có thể thấy được, hiện tượng hoàn toàn có thể thấy được
the visibilityof a gas
tính hóa học nhìn thấy được của một hóa học khí
Tầm nom (điều khiếu nại của độ sáng hoặc không khí để xem những vật ở cơ hội một khoảng)
high visibility
(khí tượng) sự nhìn thấy rõ; tầm nom xa cách lớn
(nghĩa bóng) tính rõ rệt, tính rõ rệt rệt, tính minh bạch

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

độ rất rõ nét, tầm rất rõ nét, phỏng nét

độ rất rõ nét, tầm rất rõ nét, phỏng nét

Xây dựng

sự trông thấy được
tầm thấy được

Điện lạnh

độ thị kiến

Kỹ thuật cộng đồng

khả năng nom xa
độ nom thấy
relative visibility
độ trông thấy tương đối
visibility factor
độ trông thấy tương đối
tầm nom xa
visibility limit
giới hạn tầm nom xa

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

Bạn đang xem: visibility là gì

Xem thêm: quality time là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ