veto là gì

Công cụ cá nhân
 • /´vi:tou/

  Thông dụng

  Danh kể từ, số nhiều vetoes

  Quyền phủ quyết; sự phủ quyết, sự chưng bỏ; câu nói. tuyên tía chưng quăng quật (một luật đạo..)
  power (right) of veto
  quyền phủ quyết
  to put (set) a veto on a bill
  bác quăng quật một luật đạo dự thảo
  Sự nghiêm khắc cấm; câu nói. tuyên tía nghiêm khắc cấm
  to put a veto on narcotics
  nghiêm cấm những loại thuốc chữa bệnh ngủ

  Ngoại động từ

  Phủ quyết, chưng bỏ
  the President vetoed the tax cuts
  tổng thống tiếp tục chưng quăng quật việc hạn chế thuế
  Nghiêm cấm

  Hình Thái Từ

  • Ved : Vetoed
  • Ving: Vetoing

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật công cộng

  sự kể từ chối

  Kinh tế

  bác bỏ
  phủ quyết (điều gì)
  phủ quyết điều gì
  quyền phủ quyết
  sự phủ quyết

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  ban , blackball * , burn , cut , decline , defeat , deny , disallow , disapprove , discountenance , forbid , give thumbs down , interdict , kill , negate , negative , nix * , not go for , pass , pass by , pass on , prohibit , put down , refuse , reject , rule out * , shoot down * , throw away * , throw out * , thumbs down , turn down , blackball , nix , nyet , override , overrule , quash

  Từ trái khoáy nghĩa

  Bạn đang xem: veto là gì

  Xem thêm: full stop là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ