vamp là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/væmp/

Bạn đang xem: vamp là gì

Thêm vô tự điển của tôi

chưa đem căn nhà đề
 • danh từ

  mũi giày

 • miếng vá (để thực hiện mang đến dường như mới)

 • (âm nhạc) phần đệm ứng tác

 • động từ

  làm lại mũi (giày), thay cho mũi mới nhất (vào giày)

 • (âm nhạc) đệm nhạc ứng tác mang đến (ai)

 • (âm nhạc) đệm nhạc ứng tác

  Xem thêm: temperamental là gì

 • cóp nhặt (thành một bài xích văn)

 • danh từ

  người thiếu phụ bùi nhùi chài đàn ông

 • động từ

  mồi chài, hấp dẫn (đàn ông)

  Cụm từ/thành ngữ

  to vamp up

  vá víu, lẹo vá, sửa lại trở nên mới nhất (giày dép)

  Xem thêm: jaws là gì

  Từ ngay sát giống

  vampire revamp vamper vampirism


Từ vựng giờ Anh theo gót căn nhà đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản