vacation là gì

Your vacation ends upon checkout from your Vancouver khách sạn.

Du khách hàng kết đốc hành trình dài sau khoản thời gian trả chống bên trên hotel Vancouver.

Bạn đang xem: vacation là gì

Iris, are you doing anything this summer vacation?”.

Your vacation ends with check-out from your Vancouver khách sạn.

Du khách hàng kết đốc hành trình dài sau khoản thời gian trả chống bên trên hotel Vancouver.

My vacation policy is,'Take your vacation.

After three months of vacation Obama began writing his memoirs.

Sau tía mon đi nghỉ ngơi dưỡng, ông Obama chính thức viết hồi ký cá thể.

You will use this vacation lớn watch a movie, right?

Cậu tiếp tục người sử dụng ngay lúc này để đi coi một bộ phim truyện, cần chứ?

Where will you vacation in Minnesota this year?

Bạn tiếp tục đi đâu vô Valentine năm nay?

If you vacation with a lot of electronics pack a electric power strip.

Nếu các bạn đi du lịch với rất nhiều trang bị năng lượng điện tử gói một dải năng lượng điện.

Hãy tận thưởng kỳ nghỉ ngơi của người tiêu dùng ở trên đây.

Xem thêm: constituents là gì

Polly will be back from vacation next Monday.

We are on vacation this week in Texas visiting my family.

Vào loại Năm này, tôi sẽ cút nghỉ một tuần bên trên Texas nhằm thăm hỏi mái ấm gia đình.

Summer vacation will be on top of you before you know it.

ngày hè tiếp tục dành riêng cho chúng ta đang được học tập giờ trước lúc thi đua ĐH.

Post vacation photos on a social network while still on vacation.

Đăng hình ảnh về kỳ nghỉ lên social khi vẫn đang được bên trên đàng cho tới cơ.

Hotel Himalayan Vacation is located in Pokhara, just 700 yards from Fewa Lake.

Khách sạn Himalaya Holiday nằm ở vị trí Pokhara, chỉ cơ hội Hồ Fewa 700 m.

The notice of 2019 chinese new year Company's Vacation.

Thông báo về kỳ nghỉ năm mới tết đến 2019 của doanh nghiệp Trung Quốc.

Those vacation photos and videos on your phone.

Xem thêm: uphold là gì

You are sure lớn be pleased with your vacation.

Bạn chắc hẳn rằng tiếp tục vô cùng lý tưởng với kỳ nghỉ ngơi mát của tớ.

No doubt you will be glad lớn get your vacation.