up to là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈəp/
Hoa Kỳ[ˈəp]

Phó từ[sửa]

up (không đối chiếu được) /ˈəp/

Bạn đang xem: up to là gì

 1. Ở bên trên, lên bên trên, lên.
  up in the air — phía trên cao nhập ko trung
 2. Dậy, đứng lên, vực lên.
  to get up early — dậy sớm
  the whole nation was up in arms against the invaders — toàn nước tiếp tục đứng lên cố gắng tranh bị chống quân xâm lược
 3. Đến, cho tới (thường là 1 vị trí cần thiết, hoặc một vị trí ở phía bắc).
  whe are you going up to tát London? — lúc nào anh chuồn Luân Đôn?
  to go up to tát the door — đến tới cửa
 4. Hết, trọn vẹn, đoạn.
  time is up — không còn giờ rồi
  to fill up a glass — xối lênh láng cốc
  it's all up — tiếp tục trọn vẹn đoạn cả rồi
 5. Cừ, chất lượng tốt, thông thuộc.
  to be well up in English — chất lượng tốt giờ đồng hồ Anh
 6. (+ động từ) To lên, mạnh lên, lên.
  speak up! — rằng to tát lên!
  to blow up the fire — thổi lửa lên

Đồng nghĩa[sửa]

hết
 • U.P.

Thành ngữ[sửa]

 • up against: Đứng đầu với (khó khăn, trở quan ngại...).
 • up and down:
  1. Đi đi đi lại lại lại, lên tăng lên và giảm xuống xuống; từng vùng, mọi chỗ, từng vị trí.
   to walk up and down — chuồn đi đi lại lại lại
   to look for something up and down — mò mẫm vật gì từng toàn bộ chỗ
 • up to:
  1. Bận, đang khiến.
   what's he up to? — hắn tao đang khiến gì?
   what tricks has he been up to? — hắn đang được dở những trò gì thế?
  2. Xứng đáng; vừa sức, đầy đủ kỹ năng.
   not to tát feel up to tát something — cảm nhận thấy ko đầy đủ kỹ năng thao tác gì
  3. Cho cho tới, cho tới.
   up to tát now — cho tới nay
   from one up to tát one hundred — từ là 1 cho tới một trăm
  4. Phi, sở hữu trọng trách phi.
   it is up to tát us to tát... — tất cả chúng ta sở hữu trọng trách phi...
 • what's up?: Có việc gì thế?, vật gì vậy?

Giới từ[sửa]

up /ˈəp/

 1. Lên, ngược lên; phía trên.
  up hill and down dale — lên dốc xuống đèo
  to go up the river — chuồn ngược dòng sản phẩm sông
  up the hill — phía trên đồi
 2. Ngược (gió, làn nước...).
  up the wind — ngược gió
 3. Ở cuối.
  up the yard — ở cuối sân

Tính từ[sửa]

up ( ko đối chiếu được) /ˈəp/

 1. Lên (đi về một thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn hoặc thủ đô), ngược (đi về phía bắc).
  an up train — chuyến tàu về thủ đô; chuyến tàu ngược

Từ liên hệ[sửa]

 • upper

Danh từ[sửa]

Xem thêm: rewards là gì

up (số nhiều ups) /ˈəp/

 1. Sự lên, sự thăng.
  ups and downs — sự tăng lên và giảm xuống, sự thăng trầm (của cuộc đời)
 2. (Từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Người đang được lên.
 3. (Từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Dốc lên.
 4. Sự thành công xuất sắc.
 5. Chuyến tàu về (thủ đô); chuyến tàu ngược.

Nội động từ[sửa]

up nội động từ /ˈəp/

Xem thêm: handed in là gì

 1. (Thông tục) Đột nhiên đứng dậy; đùng một phát nói; đùng một phát thực hiện.
 2. Tăng phì lên (giá cả, nấc tạo ra...).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "up". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)