unification là gì

/,ju:nifi'keiʃn/

Thông dụng

Danh từ

Sự thống nhất, sự hợp ý nhất

Chuyên ngành

Toán & tin

sự thống nhất, sự hợp ý nhất

Xây dựng

sự thống nhất hóa

Kỹ thuật công cộng

sự hợp ý nhất
sự thống nhất
thống nhất
degree of unification
mức phỏng thống nhất hóa
electroweak unification energy
năng lượng thống nhất năng lượng điện yếu
grand unification
lý thuyết đại thống nhất
grand unification energy
năng lượng đại thống nhất
grand unification theory
lí thuyết đại thống nhất
grand unification theory
lí thuyết thống nhất lớn
unification of interactions
thống nhất (các) tương tác

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
affinity , alliance , amalgamation , coalescence , coalition , combination , concurrence , confederation , connection , consolidation , coupling , federation , fusion , hookup , interlocking , linkage , melding , merger , merging , union , uniting , unity , composite , compound , conjugation , joining

Từ trái khoáy nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: unification là gì

Xem thêm: mission là gì

NHÀ TÀI TRỢ