understanding là gì

/ˌʌndərˈstændɪŋ/

Thông dụng

Danh từ

Trí tuệ, sự nắm rõ, óc lanh lợi, sự am hiểu
to have a good understanding of economics
sự thông thạo về kinh tế
he has an excellent understanding
anh ấy cực kỳ thông minh
Sự thông thạo, sự nắm rõ (sự hiểu rằng vai trò, vẹn toàn nhân.. của loại gì)
I have only a limited understanding of French
tôi có duy nhất một sự nắm rõ giới hạn về giờ đồng hồ Pháp
Sự hiểu nhau, sự thông cảm
no real understanding between husband and wife
không với sự cảm thông thực sự thân thiện phu nhân và chồng
( + of something) cơ hội phân tích và lý giải vấn đề nhận được
my understanding was that we would meet here
theo tôi hiểu thì tất cả chúng ta tiếp tục bắt gặp nhau ở đây
Quan niệm
in my understanding of the matter
theo ý niệm của tôi về sự việc này
( + of something) sự văn bản sơ cỗ, sự văn bản ko chủ yếu thức
to come to tướng an understanding with
đi cho tới văn bản với
Điều kiện
on this understanding
với ĐK này
on the understanding that
với ĐK là
( số nhiều) (từ lóng) chân, cẳng; giầy, dép
on the understanding that; on this understanding
với ĐK là...; với ĐK này

Tính từ

Hiểu biết; lanh lợi, sáng sủa ý, mau hiểu; biết điều
an understanding man
một người hiểu biết
Thông cảm
an understanding smile
một nụ mỉm cười thông cảm
Tốt bụng; tinh tế cảm; tinh nghịch ý

Kinh tế

Nghĩa chuyên nghiệp ngành

sự thỏa thuận

Nguồn không giống

  • understanding : Corporateinformation

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
compassionate , considerate , discerning , empathetic , forbearing , forgiving , generous , kind , kindly , patient , perceptive , responsive , sensitive , sympathetic , empathic , feeling
noun
acumen , apperception , apprehension , assimilation , awareness , decipherment , discernment , discrimination , grasp , grip , insight , intellect , intelligence , intuition , judgment , ken , knowing , knowledge , mastery , penetration , perception , perceptiveness , perceptivity , percipience , perspicacity , prehension , realization , reason , recognition , savvy , sense , sharpness , wit , acceptation , conception , conclusion , estimation , idea , import , impression , inkling , intendment , interpretation , meaning , message , notion , opinion , purport , significance , significancy , signification , sympathy , view , viewpoint , accord , common view , concord , khuyến mãi , handshake , harmony , meeting of minds , pact , comprehension , hold , brain , brainpower , mentality , mind , arrangement , bargain , compact , acceptance , accepting , acute , agreement , agreement. associated word: tacit , amity , attitude , belief , compassion , compatible , concept , diagnosis , discerning , empathy , entente , forgiving , insightful , kindly , openminded , perceptive , perspicacious , sagacious , sensitivity , simpatico , sympathetic , tolerance , treaty

Từ trái ngược nghĩa