turn over a new leaf là gì

Popular American Idioms # 82

Thành ngữ Mỹ thông dụng: spill the beans/turn over a new leaf

Bạn đang xem: turn over a new leaf là gì

Kính xin chào quí vị thính fake. Xin mời mọc khách hàng theo đòi dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 82 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tự Hằng Tâm và Christopher Cruise phụ trách móc.

The two idioms we’re learning today are SPILL THE BEANS and TURN OVER A NEW LEAF.

Trong bài học kinh nghiệm ngày hôm nay, nhì trở nên ngữ tớ học tập là SPILL THE BEANS và TURN OVER A NEW LEAF.

Mike’s friend Larry is working at the Watson Bank on Arlington Boulevard in Falls City, he has recently been promoted vĩ đại the position of Manager of this branch. He’s well-liked by his co-workers, thanks vĩ đại his mild manners and his sense of responsibility.

Bạn của Mike, anh Larry thao tác làm việc ở trong nhà ngân hàng Watson bên trên quốc lộ Arlington TP.HCM Falls City. Anh vừa mới được thăng chức giám đốc Trụ sở mái ấm ngân hàng này. Anh được đồng ngiệp yêu mến vì như thế tính anh nhẹ dịu và anh đem lòng tin trách móc nhiệm.

MIKE: Mai Lan, I saw Larry last weekend. You remember him, don’t you?

Mai Lan, tôi gập Larry vào ngày cuối tuần trước. Cô ghi nhớ anh tớ chứ?

MAI LAN: Yes, I tự. He’s tall and handsome. He’s a bit reserved but I can tell he’s smart and kind.

Có chứ. Anh tớ cao, đẹp mắt trai. Anh có vẻ như không nhiều rằng, tuy nhiên tôi thấy anh tớ mưu trí và đàng hoàng.

MIKE: You’re so sánh right. The guy is rather quiet, but really bright. He has excellent ideas in term of business. As the manager of his ngân hàng, he has succeeded in bringing in many new clients.

Cô rằng đích lắm. Anh tớ khá không nhiều rằng tuy nhiên chất lượng lắm, nhiều ý tưởng sáng tạo. Anh có khá nhiều ý rất rất hoặc về thương nghiệp. Làm giám đốc của Trụ sở mái ấm ngân hàng cơ, anh đang được thành công xuất sắc, đem vô nhiều khách hàng mới nhất.

MAI LAN: I’m sure he treats his clients professionally and ensures them he’s there vĩ đại really help them.

Tôi chắc chắn là là anh tớ cư xử với quý khách lịch thiệp và thực hiện khách hàng tin tưởng tưởng là anh thiệt tình chung bọn họ.

MIKE: Yes. That’s critical in customer relationship.

Đúng. Việc cơ tối cần thiết vô sự phú tế với quý khách.

MAI LAN: I’m so sánh impressed! He certainly deserves special recognition, either bonuses or more promotion.

Tôi đem tuyệt vời chất lượng về anh tớ. Chắc chắn hình họa xứng danh được ghi nhận, hoặc được chi phí thưởng, hoặc được thăng chức.

MIKE: I agree. You know what, Mai Lan? There’s an interesting story about him. I’m telling you now and let’s keep this between us.

Tôi đồng ý. Mai Lan, mang trong mình một chuyện về anh tớ. Tôi rằng mang đến cô nghe tuy nhiên lưu giữ kín thân mật tất cả chúng ta thôi nhé.

MAI LAN: Oh, something negative about him? I hope not. I lượt thích the man and strongly believe he is one of good characters.

Ồ. Một điều hung về anh tớ hả? Tôi kỳ vọng ko cần thế. Tôi rất rất quí hình họa và tin tưởng là hình họa có khá nhiều tính chất lượng.

MIKE: No, no. It’s not really bad. Just something he did in his teenage. You know some people don’t behave properly when they were young. Well, I can say many, in various ways.

Không, ko. Chuyện ko hẳn là xấu xí. Chỉ là một trong những việc anh thực hiện lúc còn trẻ con. Cô biết đem những người dân ko đối xử đích lúc còn trẻ con. À, tôi nói cách khác là nhiều tầng lớp thanh niên đối xử sai, sai nhiều loại.

MAI LAN: Mike. Look! I’m raising my hand. I was one. I gave my parents a lot of headaches when I was 14, 15.

Mike, coi phía trên. Tôi đang được giơ tay lên phía trên này. Tôi là một trong những vô số cơ. Tôi thực hiện cha mẹ tôi nhức đầu nhiều lắm khi 14, 15 tuổi tác.

MIKE: Count bầm in! Please!

Xin tính cả rôi vô đấy!

MAI LAN: But what did Larry do?

Nhưng Larry làm những gì thế?

Xem thêm: boulevard là gì

MIKE: Well, Larry hung out with some bad kids and they shoplifted at the mall and got caught. Larry was ashamed and kept the story under wraps for a long time.

À. Larry đùa với cùng 1 group chúng ta xấu xí, tụi nó đánh tráo vật vô một thương xá và bị tóm gọn. Larry xấu xí hổ lắm, lưu giữ kín chuyện này vô một thời hạn nhiều năm.

MAI LAN: Poor guy! All of us make mistakes sometime in our life. So Larry kept it under wraps, but how come you know about it?

Thương quá! Tất cả tất cả chúng ta đều từng thực hiện lỗi vô đời. Vậy Larry lưu giữ kín nhưng mà sao anh lại biết?

MIKE: One of the boys Larry hung out with spilled the beans!

Một cậu vô group Larry đùa "spilled the beans".

MAI LAN: “Spilled the beans”? You said “spilled the beans”?

“Spilled the beans”? Anh rằng “spilled the beans”?

MIKE: Yes. To spill S-P-I-L-L the beans B-E-A-N-S means reveal secret information about something, mostly unintentionally.

Phải. To spill S-P-I-L-L the beans B-E-A-N-S Tức là thổ lộ một chuyện kín, kín. Thường là vô tình thổ lộ.

MAI LAN: So he spilled the beans and the story’s known.

Vậy là anh này thổ lộ và đem người biết chuyện.

MIKE: That’s it. Larry was quite upset. He felt very bad right after the incident, he acknowledged he had made a bad decision vĩ đại lỗ out with the wrong group.

Thế cơ. Larry khá buồn và ăn năn. Ngay sau chuyện lấy sản phẩm ở thương xá, anh đã nhận được rời khỏi bản thân sai, lên đường nhập bọn với group xấu xí.

MAI LAN: And he changed. I know the feelings. He didn’t intend vĩ đại misbehave, it was just a thoughtless act of a young boy. Everyone deserves a second chance.

Và rồi anh tớ thay cho thay đổi. Tôi hiểu lắm. Anh không tồn tại ý thao tác làm việc xấu xí, cơ đơn giản hành vi thiếu thốn tâm trí của tuổi tác trẻ con. Ai cũng xứng đáng thời cơ nhằm sửa thay đổi.

MIKE: You’re right. His parents supported him heartily. They realized that he felt bad, so sánh didn’t penalize him.

Cô rằng đích. Ba má anh năng nổ đưa đường anh. Ông bà biết anh ăn năn nên ko trừng trị anh.

MAI LAN: They helped him get rid of the guilty feelings, too, didn’t they?

Ông bà chung anh huỷ vứt cảm xúc tội lỗi cần không?

MIKE: They did. And he completely turned over a new leaf.

Ba má anh thực hiện thế cơ. Và anh trọn vẹn "turn over a new leaf".

MAI LAN: “Turn over a new leaf” is lượt thích turn over a new page in a book, right?

"Turn over a new leaf" tương tự lật sang 1 trang mới nhất của cuốn sách cần không?

MIKE: Yes, It means start vĩ đại act, vĩ đại behave in a better or more responsible way.

Phải. Có tức thị chính thức thay đổi, đối xử đích, đem trách móc nhiệm rộng lớn.

MAI LAN: So he turned over a new leaf. After that, he acted correctly and he behaved responsibly. I can tell.

Vậy là anh tớ lật quý phái trang mới! Sau chuyện cơ anh sinh sống thong dong, đem lòng tin trách móc nhiệm. Tôi thấy rõ rệt vì vậy.

Xem thêm: expo là gì

MIKE: Indeed. He turned over a new leaf. Now, all know him as a gentleman with dignity and a businessman with a promising future.

Rất đích. Anh tớ lật quý phái trang mới nhất. Bây giờ người nào cũng biết anh là một trong những người lịch thiệp, đem tư cơ hội, một doanh nhân hứa hẹn giàn giụa hứa hứa hẹn.

Hôm ni tất cả chúng ta một vừa hai phải học tập nhì trở nên ngữ: SPILL THE BEANS tức thị NÓI LỘ RA và TURN OVER A NEW LEAF tức thị SỬA ĐỔI. Hằng Tâm và Christopher Cruise xin xỏ hứa hẹn hội ngộ quí vị vô bài học kinh nghiệm cho tới.