tuesday là gì

Bản dịch của "Tuesday" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: tuesday là gì

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đòi văn cảnh của "Tuesday" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "Tuesday" vô một câu

And it also recommends beefing up industry standards including improving the half-baked code introduced on Tuesday.

Xem thêm: emergent là gì

On Tuesday, Duterte reiterated that he would not bow down to tướng any external pressure related to tướng his war on drugs.

The Senate committee is expected to tướng hand down its findings on Tuesday.

Xem thêm: overthinking nghĩa là gì

Formal concluding ceremony of the festival is scheduled to tướng be held on Tuesday today with a declamation contest.

Strong demand for safe assets was underscored when the yield on Japan's benchmark 10-year government bond turned negative for the first time on Tuesday.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "Tuesday":