total là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈtoʊ.tᵊl/
Hoa Kỳ[ˈtoʊ.tᵊl]

Tính từ[sửa]

total /ˈtoʊ.tᵊl/

Bạn đang xem: total là gì

 1. Tổng nằm trong, toàn cỗ.
  total war — cuộc chiến tranh tổng lực
 2. Hoàn toàn.
  total failure — sự thất bại trả toàn

Danh từ[sửa]

total /ˈtoʊ.tᵊl/

 1. Tổng số, toàn cỗ.
  to reach a total of... — đạt cho tới tổng số...

Ngoại động từ[sửa]

total ngoại động từ /ˈtoʊ.tᵊl/

 1. Cộng, nằm trong lại.
  to total the expenses — với những khoản chi tiêu
 2. Lên cho tới, tổng số lên đến.
  the costs totalled 550d — ngân sách lên đến 550 đồng
  the visitors to tướng the exhibition totalled 15,000 — số người coi triển lãm lên đến 15 000

Thành ngữ[sửa]

 • to total up to: Lên cho tới, tổng số lên đến.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "total". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính tiền (chi tiết)

Tiếng Pháp[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /tɔ.tal/

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực total
/tɔ.tal/
totaux
/tɔ.tɔ/
Giống cái totale
/tɔ.tal/
totales
/tɔ.tal/

Xem thêm: congested là gì

total /tɔ.tal/

 1. Hoàn toàn, hoàn hảo vẹn.
  Ruine totale — sự sụp đổ nhừ trả toàn
  Joie totale — nụ cười hoàn hảo vẹn
 2. Toàn thể, toàn cỗ, tổng số.
  Somme totale — số tổng cộng
 3. Tổng lực.
  Guerre totale — cuộc chiến tranh tổng lực

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
total
/tɔ.tal/
totaux
/tɔ.tɔ/

total /tɔ.tal/

Xem thêm: campus là gì

 1. Tổng, tổng số.
  Le total d’une addition — tổng của một tính cộng
  Total de population — tổng số dân cư
  au total — tổng số là; toàn bộ là+ vậy là là
  Au total c’est une bonne affaire — vậy là là một trong việc hay

Trái nghĩa[sửa]

 • Fractionnaire, framentaire, partiel

Tham khảo[sửa]

 • "total". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính tiền (chi tiết)