torches là gì

/tɔ:tʃ/

Thông dụng

Danh từ

Đuốc; ngọn đuốc
(nghĩa bóng) ngọn đuốc, mối cung cấp cảm hứng
the torch of liberty
ngọn đuốc tự động do
Đèn pin (như) flash-light
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) như blowlamp
to carry a (the) torch for
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (nghĩa bóng) say đắm (ai), yêu thương (ai)
to hand on the torch
truyền lại loài kiến thức

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Mỏ hàn, đèn hàn, đèn xì, ngọn đuốc

Cơ khí & công trình

mỏ hàn gió máy đá

Xây dựng

chèn xi măng (trong xây đá)
đèn tay

Điện

ngọn đèn hàn

Kỹ thuật cộng đồng

ngọn đuốc
đập mỏ hàn
đê mỏ hàn
đèn hàn

Giải quí EN: A lamplike gas burner producing a hot flame that is used to tát braze, cut, or weld.

Giải quí VN: Là lọai đèn xông vị gaz tạo ra ngọn lửa dùng nhằm hàn tách.

Bạn đang xem: torches là gì

đèn pin
đèn xì
đuốc ngọn lửa
đuốc
lighting-off torch
đuốc thắp đèn
low-pressure torch
đuốc áp suất thấp
spray torch
đuốc phun nhiệt
torch-light
ánh sáng sủa đuốc
welding torch
đuốc hàn
mỏ cắt
mỏ đèn xì
mỏ đốt
mỏ hàn
mỏ hàn hơi

Kinh tế

đánh bắt bên dưới ánh đuốc
đèn xì
đuốc

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
arsonist , beacon , blaze , brand , cresset , firebrand , firebug , flambeau , flambeau (flaming torch) , flare , flashlight , incendiary , lamp , lantern , light

Xem thêm: crap là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ