throw away là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /ˈθroʊ/
Hoa Kỳ[ˈθroʊ]

Danh từ[sửa]

throw /ˈθroʊ/

 1. Sự ném, sự vứt, sự quăng, sự liệng.
 2. Khoảng ném xa vời.
 3. (Thể dục, thể thao) Sự vật té, sự quăng xuống khu đất.
 4. (Địa lý,địa chất) Xê dịch của phay.

Ngoại động từ[sửa]

throw ngoại động kể từ threw; thrown /ˈθroʊ/

Bạn đang xem: throw away là gì

Xem thêm: payday là gì

 1. Ném, vứt, quăng, quẳng, liệng, lao.
  to throw oneself forwards — lao cho tới, xông cho tới trước
 2. (Thể dục, thể thao) Vật té.
  to throw an opponent — vật té một địch thủ
 3. (Nghĩa bóng) Ném nhập, đem nhập, đi vào.
  to throw someone into an prison — quăng quật ai nhập tù
  to throw all one's energies into an undertaking — lấy rất là bản thân vào một trong những việc gì
  to throw a look at — liếc mắt nom, lườm
  to throw light on a matter — soi sáng sủa (nêu rõ) một vấn đề
 4. (Nghĩa bóng) Làm cho tới rớt vào, chợt đẩy nhập (một tình trạng).
  to throw the crowd into disorder — thực hiện cho tới chỗ đông người rối loạn
  to be thrown upon — thuộc sở hữu, rôi nhập đầu (ai) trách móc nhiệm, công việc)
 5. Lột (da); thay cho (lông).
  the snake throws its skin — rắn lột da
  the bird throws its feather — chim thay cho lông
 6. Đẻ (thỏ, chim ý trung nhân câu... ).
 7. Xe (tơ).
 8. Nắn hình, trau (đồ gốm bên trên bàn quay).

Nội động từ[sửa]

throw nội động từ /ˈθroʊ/

 1. Ném, quăng.
 2. Chơi súc sắc.

Thành ngữ[sửa]

 • to throw about:
  1. Quẳng vị trí này vị trí nọ, vứt bừa bến bãi, vung phí.
   to throw one's money about — xài phí chi phí bạc
 • to throw aside: Quẳng rời khỏi một phía, ném rời khỏi một phía.
 • to throw away:
  1. Ném lên đường, vứt lên đường, liệng lên đường, quăng quật rơi vãi.
   to throw away a card — vứt quân bài xấu
   to throw away a chance — bỏ lỡ một cơ hội
   to throw away one's life — quăng quật phí cuộc sống, quyết tử cuộc sống một cơ hội vô ích
   it was throwing words away — chỉ uổng lời
   advice is thrown away on him — khuyên răn hắn chỉ phí lời
   she threw herself away on a scoundrel — cô tớ lấy một thương hiệu vô lại thiệt là phí cả cuộc đời
 • to throw back:
  1. Ném lại, quăng trở lại; đẩy lùi; phản chiếu, hành động tự nhiên.
   to throw back a part of light — phản chiếu lại 1 phần ánh sáng
  2. (Sinh vật học) Lại tương đương.
 • to throw by: Để lại, quăng quật lại, gạt rời khỏi.
 • to throw in:
  1. Ném nhập, vứt vào; xen vào; tăng.
   to throw oneself in — hợp tác nhập, lao bản thân vào
 • to throw off:
  1. Ném lên đường, quăng đi; phun ra; quăng quật, loại bỏ.
   to throw off one's pursuers — quăng quật (thoát khỏi) những kẻ xua theo
   to throw off an epigram — thể hiện một bài bác thơ trào phúng
  2. Thả (chó săn).
  3. (Nghĩa bóng) Bắt đầu, cử sự.
  4. Làm cho tới trật bánh (xe lửa).
  5. Cởi (quần áo).
 • to throw out:
  1. Ném rời khỏi, quăng ra; xua rời khỏi, đẩy ra; phóng rời khỏi, trị rời khỏi.
   to throw out one's chest — ưỡn ngực ra
   to throw out a challenge — thách đấu
  2. Đem toàn mức độ, hợp tác ào.
  3. Vượt, át; đập phá ngang.
  4. Văng (lời thoá mạ).
  5. Phủ nhận, bác bỏ (một đạo luật).
  6. Đâm (rễ).
 • to throw over: Rời quăng quật.
 • to throw together: Hợp lại, triệu tập lại, tụ họp lại.
 • to throw up:
  1. (Y học) Thổ rời khỏi, thổ rời khỏi.
  2. Kéo lên (mành rèm... ).
  3. Bỏ, thôi (việc).
   to throw up one's eyes — trợn đôi mắt lên (sợ hãi)
 • to throw in one's lot with someone: Cùng share số phận với ai.
 • to throw oneself down: Nằm vật xuống.
 • to throw oneself on (upon):
  1. Phó đem tới.
   to throw oneself on the mercy of the court — phó đem tới toà xét xử
 • to throw open:
  1. Mở to tướng, cởi tung, cởi mạnh; (nghĩa bóng) Open, nhằm đem.
   to throw open the door to tướng abuses — đem tới thả hồ nước nhung lạm
 • to throw up the sponge: Chịu thất bại (đánh quyền Anh... ).

Tham khảo[sửa]

 • "throw". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không lấy phí (chi tiết)