thorns là gì

Công cụ cá nhân
 • //θɔ:n//

  Thông dụng

  Danh từ

  Gai (trên cây)
  Bụi gai
  ( (thường) vô kể từ ghép) cây sở hữu tua, cây lớp bụi sở hữu gai
  blackthorn
  cây mận gai
  hawthorn
  cây táo gai
  (nghĩa bóng) sự khó khăn khăn
  to be on thorns
  ngồi bên trên đụn lửa, chuồn bên trên hắc búa, lo ngại ko yên
  a thorn in one's side/flesh
  cái tua trước mắt

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  needle , prickle , spine , trial , annoyance , brier , discomfort , infliction , irritation , pain , plague , spike , splint , spur , torment , trouble , vexation

  Bạn đang xem: thorns là gì

  Xem thêm: chữ h tiếng anh đọc là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ