terms là gì

/tə:m/

Thông dụng

Danh kể từ số nhiều

Điều khoản, ĐK đề xuất, ĐK được chấp nhận
the terms of a treaty
những lao lý của một hiệp ước
not on any terms
không với bất kể một ĐK nào
to dictate terms
bắt nên Chịu những điều kiện
to make terms with
thoả thuận với, thỏa thuận với
Giá; ĐK (cách giao dịch đề xuất hoặc đòi hỏi hỏi)
on easy terms
với ĐK trả chi phí dễ dàng dãi
on moderate terms
với giá bán nên chăng
Quan hệ, sự tiếp xúc, sự giao hiếu, sự chuồn lại
to be on good terms with someone
có mối quan hệ chất lượng với ai
to be on speaking terms with someone
quen biết ai rất có thể trò chuyện cùng nhau được; với mối quan hệ đi đi lại lại với ai, tiếp xúc với ai
Lời lẽ, ngôn ngữ
in mix terms
bằng những điều lẽ dứt khoát rõ rệt ràng
in terms of praise
bằng những điều tuyên dương ngợi
in terms of something; in something terms
về mặt; bên dưới dạng
come vĩ đại terms with something
giải hoà với ai; Chịu đồng ý khuôn gì
terms of reference
phạm vi liên quan

Kỹ thuật công cộng

điều kiện
delivery terms
điều khiếu nại cung ứng
payment, terms of
điều khiếu nại thanh toán
shipping terms
điều khiếu nại gửi hàng
terms of a contract
các ĐK phù hợp đồng
terms of delivery
điều khiếu nại phú hàng
Terms of Payment
điều khiếu nại thanh toán
điều khoản
Evidence and Terms of Insurance
bằng bệnh và những lao lý bảo hiểm
Insurance, Evidence and Terms of
bằng bệnh và những lao lý bảo hiểm
Terms of Insurance
những lao lý bảo hiểm
terms of reference
điều khoản tham lam chiếu
quan hệ (cá nhân)
thời hạn

Kinh tế

điều khoản
best terms and conditions
điều khoản ưu đãi nhất
business terms and conditions
điều khoản phú dịch
depend on the terms of contract (to...)
dựa nhập lao lý phù hợp đồng
execute contract terms (to...)
thi hành lao lý phù hợp đồng
express terms of the contract
điều khoản sáng tỏ của phù hợp đồng
fleet terms
điều khoản mua sắm cả đoàn xe cộ (của một công ty)
fleet terms
điều khoản mua sắm cả group xe
gross barter terms of trade
điều khoản tổng mậu dịch của mậu dịch mặt hàng thay đổi hàng
imprecise terms
các lao lý ko đúng mực rõ rệt ràng
keep vĩ đại the terms of the contract
tuân thủ lao lý phù hợp đồng
nominal terms
điều khoản hữu danh vô thực
terms and conditions
điều khoản và điều kiện
terms of credit
điều khiếu nại, lao lý (thư) tín dụng
terms of the contract
điều khoản phù hợp đồng
terms of validity
điều khoản về thời hạn hữu hiệu
to arrive terms
điều khoản mặt hàng đến
trade terms
điều khoản mậu dịch
vary the terms of a contract
sửa thay đổi những lao lý của phù hợp đồng
yearly renewable terms
điều khoản tái mét tục (bảo hiểm mặt hàng năm)
yearly renewable terms
điều khoản tái mét tục (bảo hiểm) mặt hàng năm
điều khoản (hợp đồng)
depend on the terms of contract (to...)
dựa nhập lao lý phù hợp đồng
execute contract terms (to...)
thi hành lao lý phù hợp đồng
keep vĩ đại the terms of the contract
tuân thủ lao lý phù hợp đồng
điều khoản (hợp đồng..)
depend on the terms of contract (to...)
dựa nhập lao lý phù hợp đồng
execute contract terms (to...)
thi hành lao lý phù hợp đồng
keep vĩ đại the terms of the contract
tuân thủ lao lý phù hợp đồng
điều kiện
acceptable terms
điều khiếu nại đồng ý được
account terms
điều khiếu nại thanh toán
afloat terms
điều khiếu nại sản phẩm & hàng hóa bên trên lối vận chuyển
arrival payment terms
điều khiếu nại trả chi phí Khi mặt hàng đến
arrival quality terms
điều khiếu nại về phẩm hóa học mặt hàng đến
arrival weight terms
điều khiếu nại trọng lượng mặt hàng đến
barter terms of trade
điều khiếu nại mặt hàng thay đổi hàng
best terms
điều khiếu nại ưu đãi nhất
C and F terms
điều khiếu nại giá bán mặt hàng nằm trong cước phí
CiF liner (terms)
giá cho tới bờ nằm trong ĐK tàu chợ
closest terms
những ĐK sát với đòi hỏi nhất
concessional terms
điều khiếu nại ưu đãi
concessional terms
điều khiếu nại đặc quyền
concessional terms
điều khiếu nại hạn chế nhượng
contract terms
điều khiếu nại phù hợp đồng
contrary vĩ đại the terms of the contract
trái với ĐK phù hợp đồng
conventional terms
điều khiếu nại thường thì (của thị trường)
cost, insurance and freight terms
điều khiếu nại giá bán cho tới bờ
cost, insurance and freight terms
điều khiếu nại giá bán mặt hàng, bảo đảm cùng theo với vận phí
credit terms
điều khiếu nại thư tín dụng
credit terms
điều khiếu nại tín dụng
credit terms
điều khiếu nại chi trả
date terms
điều khiếu nại về ngày tháng
delivered terms
điều khiếu nại ship hàng chở cho tới điểm quy định
delivered terms
điều khiếu nại ship hàng tận nơi
draft payable with terms
hối phiếu giao dịch với điều kiện
draft terms
điều khiếu nại hối hận phiếu
duty-paid terms
điều khiếu nại ship hàng đang được nộp thuế hải quan
easy terms
điều khiếu nại dễ dàng đồng ý (về mậu dịch)
easy terms
điều khiếu nại dễ dàng dàng
end-of-month terms
điều khiếu nại (trả chi phí tính từ) cuối tháng
ex lighter terms
điều khiếu nại phú bên trên cảng toá hàng
ex cù landed terms
điều khiếu nại ship hàng toá không lấy phí bên trên cầu cảng
ex cù terms
điều khiếu nại phú không lấy phí bên trên cầu cảng
ex ship terms
điều khiếu nại ship hàng bên trên tàu
ex warehouse terms
điều khiếu nại phú bên trên kho
ex works terms
điều khiếu nại phú tận nhà máy, xưởng
favourable terms
điều khiếu nại ưu đãi
full terms
điều khiếu nại trả toàn
fundamental terms
điều khiếu nại căn bản
fundamental terms
điều khiếu nại cơ bản
general terms and conditions
các ĐK tổng quát
general terms and conditions of sale
các ĐK công cộng về bán
gross terms
điều khiếu nại mướn tàu gộp cả phí
gross weight terms
điều khiếu nại trọng lượng cả bì
harsh terms
điều khiếu nại gắt gao
implied terms
các ĐK ngụ ý
implied terms
điều khiếu nại suy quyết định (của một phù hợp đồng)
implied terms
điều khiếu nại hàm ẩn
in bond terms
điều khiếu nại ship hàng bên trên kho hải quan
journey terms
điều khiếu nại xin chào mặt hàng lưu động
landed quality terms
điều khiếu nại phẩm hóa học mặt hàng đến
landed quantity terms
điều khiếu nại con số toá lên bờ
landed terms
điều khiếu nại toá lên bờ
landed weight terms
điều khiếu nại trọng lượng cho tới bờ
landed weight terms
điều khiếu nại trọng lượng lên bờ
landing quality terms
điều khiếu nại về quality toá mặt hàng lên bờ
landing quality terms
điều khiếu nại quality toá mặt hàng lên bờ
letter of credit terms
điều khiếu nại thư tín dụng
limited terms
điều khiếu nại (bảo hiểm) hữu hạn
limited terms
điều khiếu nại hữu hạn
liner terms
điều khiếu nại tàu chợ
liner terms
điều khiếu nại vận phí bao gồm cả phí bốc dỡ
liner terms
điều khiếu nại công ty tàu Chịu phí bốc dỡ
loco terms
điều khiếu nại ship hàng bên trên chỗ
London landed terms
điều khiếu nại toá lên bờ Luân Đôn
marginal terms of trade
điều khiếu nại mậu dịch biên tế
negotiation of contract terms
đàm phán ĐK phù hợp đồng
net weight terms
điều khiếu nại trọng lượng tịnh
payment terms
điều khiếu nại trả tiền
preferential terms
những ĐK ưu đãi
price terms
các ĐK giá bán cả
price terms
điều khiếu nại giá bán cả
real cost terms of trade
điều khiếu nại mậu dịch theo đuổi phí tổn thực tế
real terms
điều khiếu nại thực tế
sales terms
điều khiếu nại chào bán hàng
settlement terms
điều khiếu nại thanh toán
settlement terms
điều khiếu nại trả tiền
shipped quality terms
điều khiếu nại (giao mặt hàng lấy) quality bốc mặt hàng thực hiện chuẩn
shipping quality terms
điều khiếu nại về quality hóa học hàng
shipping terms
điều khiếu nại của phù hợp đồng vận chuyển
shopped quantity terms
điều khiếu nại (giao mặt hàng lấy) con số bốc mặt hàng chuẩn
standard trade terms
điều khiếu nại mậu dịch chi chuẩn
terms and conditions
điều khoản và điều kiện
terms and conditions
điều khiếu nại (chung)
terms and conditions
thể thức ĐK (chung)
terms and conditions of a contract
điều khiếu nại ký phối hợp đồng
terms and conditions of employment
điều khiếu nại thực hiện thuê
terms and conditions of loan
điều khiếu nại mang lại vay
terms and conditions of payment
điều khiếu nại trả tiền
terms as usual
điều khiếu nại như trước
terms employment
điều khiếu nại tuyển chọn dụng
terms in transit
điều khiếu nại quá cảnh
terms of a contract
điều khiếu nại phù hợp đồng
terms of an issue
những ĐK phân phát hành
terms of business
điều khiếu nại phú dịch
terms of credit
điều khiếu nại, lao lý (thư) tín dụng
terms of delivery
điều khiếu nại phú hàng
terms of employment
điều khiếu nại tuyển chọn dụng
terms of insurance
điều khiếu nại bảo hiểm
terms of interchange
điều khiếu nại giao dịch thanh toán mặt hàng hóa
terms of loan agreement
điều khiếu nại ký hiệp nghị mang lại vay
terms of loan flotation
điều khiếu nại phát triển ngược phiếu
terms of packing
điều khiếu nại bao bì
terms of payment
điều khiếu nại thanh toán
terms of payment
điều khiếu nại trả tiền
terms of price
điều khiếu nại giá bán cả
terms of purchase
điều khiếu nại mua
terms of quality
điều khiếu nại phẩm hóa học, hóa học lượng
terms of quality
điều khiếu nại số lượng
terms of quantity
điều khiếu nại số lượng
terms of sale
điều khiếu nại chào bán, chi thụ
terms of service
điều khiếu nại phục vụ
terms of settlement
điều khiếu nại chi trả, thanh toán
terms of shipment
điều khiếu nại chở
terms of trade
điều khiếu nại mậu dịch
to arrive terms
điều khiếu nại sẽ tới ngay
trade terms
điều khiếu nại mậu dịch
trade terms
những ĐK thương mại
unacceptable terms
điều khiếu nại ko thể chấp nhận
under the terms of the contract
theo những ĐK của phù hợp đồng
usual terms
điều khiếu nại thông thường
utility terms of trade
điều khiếu nại mậu dịch hiệu dụng
weight terms
điều khiếu nại trọng lượng tịnh
giá phí
giá tiền

quan hệ cá nhân