tension là gì

/'tenʃn/

Thông dụng

Danh kể từ, số nhiều tensions

Sự căng, hiện tượng căng, chừng căng; sự được căng, hiện tượng được căng
adjust the tension of a violin string
chỉnh chừng căng của chạc đàn violông
(nghĩa bóng) sự căng thẳng mệt mỏi (về lòng tin, xúc cảm, thần kinh); hiện tượng căng thẳng
tension is a major cause of heart disease
tình trạng căng thẳng mệt mỏi là nguyên vẹn nhân đa số của dịch tim
(vật lý) mức độ nghiền, áp lực nặng nề (của tương đối...); ứng suất
(điện học) năng lượng điện thế; thế hiệu, mức độ năng lượng điện động
high-tension cables
những chạc cáp cao thế
( số nhiều) hiện tượng căng thẳng mệt mỏi (về tình thân, mối liên hệ thân mật nhiều người, group người..)
racial tensions
tình trạng căng thẳng mệt mỏi về chủng tộc
political tensions
tình trạng căng thẳng mệt mỏi về chủ yếu trị

Hình thái từ

  • V-ed: tensioned

Chuyên ngành

Toán & tin

sự kéo, sự căng, mức độ căng
surface tension
sức căng mặt mày ngoài
vapour tension
sức căng của hơi
tension of strain
(cơ học tập ) tenxơ đổi mới dạng
alternating tension
tenxơ đổi mới dạng
associated tensions
các tenxơ thay cho phiên
contravariant tension
tenxơ hiệp biến
curvature tension
tenxơ hiệp biến
energy-momentum tension
(vật lý ) tenxơ tích điện xung
four tension
tenxơ cấp cho bốn
fundamental metric tension
tenxơ cấp cho bốn
fundamental metric tension
tenxơ mêtric cơ bản
inertia tension
tenxơ quán tính
metric tension
tenxơ mêtric
mixed tension
(hình học tập ) tenxơ lếu tạp
projective curvature tension
(hình học tập ) tenxơ chừng cong xạ ảnh
skew-symmetric tension
tenxơ phản xứng
strain tension
tenxơ đổi mới dạng
stress tension
tenxơ ứng suất
symmetric tension
tenxơ đối ứng

Cơ - Điện tử

Sức căng, trương lực, ứng suất, ứng lực, áp suất

Bạn đang xem: tension là gì

Sức căng, trương lực, ứng suất, ứng lực, áp suất

Cơ khí & công trình

độ căng năng lượng điện thế
áp lực (hơi)
tải trọng kéo

Hóa học tập & vật liệu

thế hiệu
high tension
thế hiệu cao
thử kéo

Xây dựng

sức ép

Điện lạnh

điệp áp

Kỹ thuật công cộng

công kéo
kéo
nén
điện áp
extra-high tension
điện áp siêu cao
extreme high tension
địện áp cực kỳ đại
high tension (HT)
điện áp cao
high tension , high voltage
điện áp cao
high-tension distributor or HT distributor
bộ phân tách năng lượng điện áp cao
high-tension power supply
bộ mối cung cấp năng lượng điện áp cao
high-tension power supply
nguồn cấp cho năng lượng điện áp cao
high-tension terminal
đầu chạc năng lượng điện áp cao
high-tension terminal
đầu nối năng lượng điện áp cao
low tension
điện áp thấp
tension regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh năng lượng điện áp
điện kế
điện thế
high tension
điện thế cao
low tension
điện thế thấp
low tension
điện thế thấp (hạ thế)
low tension
hiệu năng lượng điện thế thấp
low tension arc
hồ quang đãng năng lượng điện thế thấp
đồ gá kéo căng
lực căng
belt tension
lực căng đai truyền
interfacial tension
lực căng bề mặt
sag-tension relation
quan hệ chừng võng-lực căng
sag-tension relation
quan hệ chừng võng-lực căng (dây)
surface tension
lực căng mặt mày ngoài
surface tension
lực căng bên trên bề mặt
tension joint
bộ nối Chịu đựng lực căng
tension sensitivity
độ nhạy cảm trương lực băng
lực kéo
hiệu năng lượng điện thế
low tension
hiệu năng lượng điện thế thấp
áp lực
áp suất
capillary tension
áp suất mao dẫn
steam tension
áp suất hơi
steam tension
áp suất tương đối nước
vapor tension
áp suất hơi
vapor tension test
phép xác lập áp suất hơi
sự căng
additional tension
sự căng trượt sung
additional tension
sự căng thêm
belt tension
sự căng đai
belt tension
sự căng đai (đai mài)
centrifugal tension
sự căng ly tâm
initial tension
sự căng trước
post tension
sự căng sau (bê tông ứng suất trước)
surface tension
sự căng mặt mày ngoài
tape tension
sự căng băng từ
sự kéo
sức căng
belt tension
sức căng chạc trân
belt tension
sức căng chạc trần
centrifugal tension
sức căng li tâm
initial tension
sức căng ban đầu
initial tension of spring
sức căng thuở đầu của lò xo
interfacial tension
sức căng bề mặt
interfacial tension
sức căng của mặt mày ngoài
interfacial tension
sức căng mặt mày phân cách
interfacial tension
sức căng phân giới
line tension
sức căng tuyến tính
slip tension
sức căng Khi trượt
spring tension
sức căng lò xo
strap tension
sức căng của đai hãm
surface tension
sức căng bề mặt
surface tension
sức căng mặt mày ngoài
surface tension meter
máy đo mức độ căng bề ngoài
tension testing machine
máy demo mức độ căng
V-belt tension
sức căng đai hình thang
van de Waals surface tension formula
công thức mức độ căng mặt phẳng nài de Waals
vapor-liquid tension
sức căng hơi-lỏng
vapour tension
sức căng của hơi
sức kéo
ứng lực
ứng suất
axial tension
ứng suất Khi kéo
coefficient of tension
hệ số ứng suất
diagonal tension
ứng suất chéo
diagonal tension
ứng suất chủ
diagonal tension traction stress, principal stress
ứng suất kéo chủ
longitudinal tension stress
ứng suất kéo bên trên phương dọc
post tension
sự căng sau (bê tông ứng suất trước)
stress tension
tenxơ ứng suất
tension stress
ứng suất kéo
tension wave
sóng ứng suất
three-dimensional state of tension
trạng thái ứng suất khối
three-dimensional state of tension
trạng thái ứng suất ko gian
working tension
ứng suất thực hiện việc
ứng suất kéo
diagonal tension traction stress, principal stress
ứng suất kéo chủ
longitudinal tension stress
ứng suất kéo bên trên phương dọc

Kinh tế

sức căng
surface tension
sức căng bề mặt

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
astriction , balance , constriction , force , pressure , rigidity , stiffness , strain , straining , stress , stretching , tautness , tenseness , tensity , agitation , antsiness , ants in pants , anxiety , apprehension , bad feeling , brunt , concern , discomfort , disquiet , edginess , hostility , jitters * , jumps , nail-biting , nerves , nervousness , pins and needles , restlessness , shakes , suspense , unease , uneasiness , worriment , worry , exertion , spring , tightness

Từ trái ngược nghĩa

Xem thêm: aroma là gì