tenses là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Bạn đang xem: tenses là gì


/tens/

Thêm nhập tự điển của tôi

chưa đem công ty đề
 • danh từ

  (ngôn ngữ học) thời (của động từ)

  the present tense

  thời hiện tại tại

  the past tense

  thời vượt lên trước khứ

 • tính từ

  Xem thêm: clean là gì

  căng

  a tense wire

  sợi chão căng

 • căng trực tiếp, găng

  tense situation

  tình hình căng thẳng

  Từ ngay gần giống

  intense pretense intenseness tensenessTừ vựng giờ Anh theo gót công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Xem thêm: identify là gì

  Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản