tally là gì

/'tæli/

Thông dụng

Danh từ

Sự kiểm điểm (hàng hoá, thương hiệu...); sự đo lường (nợ nần..)
Số điểm, số đo lường (tiền đầu tư...)
Nhãn (ghi thương hiệu mặt hàng gửi gắm, nhận); đại dương (khắc thương hiệu cây vi du nhu ở vườn bách thảo...)
(pháp lý) phiên bản sao, phiên bản đối chiếu; vật đối chiếu
(sử học) thẻ ghi nợ; thẻ mộc tương khắc lốt nhằm ghi những mục tính toán

Ngoại động kể từ tallied

Kiểm (tên, mặt hàng hoá...)
Gắn nhãn, treo đại dương vào
(sử học) tương khắc lốt (để ghi nợ...)

Nội động từ

Kiểm, đếm
Phù thích hợp, đồng bộ (về mẩu truyện, con số..)
what you say doesn't tally with what he told me
điều anh trình bày ko phù phù hợp với điều nó đang được trình bày với tôi

Hình Thái Từ

  • Ved : Tallied
  • Ving: Tallying

Chuyên ngành

Xây dựng

sự kiểm (hàng), nhãn, đại dương, cuống (vé), thẻ mặt hàng, thẻ tư trang, biên lai, kiểm (hàng), gắn thẻ tư trang, gắn thẻ mặt hàng hoá

Cơ - Điện tử

Sự kiểm mặt hàng, nhãn, thẻ, đại dương, cuống vé, (v)kiểm mặt hàng, treo nhãn, treo thẻ

Toán & tin cẩn

băng kiểm
kiếm
tally diagrams
giản đồ gia dụng kiểm đếm kiểm
tally roll
băng kiểm
tally word
từ kiểm, kể từ đếm
sự kiểm đếm (tổng)

Kỹ thuật công cộng

đếm
nhãn
nhãn hiệu
gán
số hiệu
sự đếm
sự kiểm (hàng)
sự kiểm tra

Kinh tế

ăn khớp
bản kê bốc toá hàng
bản sao
dán nhãn hiệu
danh mục mặt hàng chuyên nghiệp chở
đếm
đóng nhãn hiệu
nhãn (ghi thương hiệu mặt hàng hóa)
nhãn ghi thương hiệu mặt hàng hóa
nhãn hiệu
phù hợp
phù thích hợp với
tấm thẻ
vật chứng
vật đối chiếu
việc kiểm đếm kiểm (khi bốc toá hàng)
việc kiểm đếm

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
account , mark , poll , reckoning , running total , score , summation , tab , total , enumeration , numeration
verb
catalog , compute , enumerate , inventory , itemize , keep score , mark , mark down , number , numerate , reckon , register , sum , tale , tell , total , write down , post , accord , kiểm tra , chime , comport with , conform , consist , correspond , fit , harmonize , match , square , trương mục , add , agree , coincide , comport , count , counterpart , estimate , grade , jibe , label , list , notch , poll , reckoning , record , score , tab , tabulate

Từ trái khoáy nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: tally là gì

Xem thêm: quite là gì

NHÀ TÀI TRỢ