take up nghĩa là gì

Bản dịch của "take up" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: take up nghĩa là gì

Bản dịch

EN

take up sth {động từ} [thành ngữ]

volume_up

bắt đầu làm việc như một thói quen hoặc thú vui

bắt đầu vị trí mới trong công việc

EN

take up one's time {động từ} [thành ngữ]

volume_up

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đòi văn cảnh của "take up" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

to take up sth

bắt đầu thao tác gì như 1 thói quen thuộc hoặc thú phấn khởi

Xem thêm: guide là gì

to take up sth

bắt đầu địa điểm mới nhất nhập việc làm

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "take up" nhập một câu

It may take up to tát several months, however, for this to tát happen.

They take up base in an underground hideout in the sewers.

Larger ones can take up to tát two years.

While there, she had a seminal moment that turned her to tát feminism and inspired her to tát take up performing.

Xem thêm: house nghĩa là gì

Most eggs hatch within the next three days, but some may take up to tát one month.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "take up":

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "take up" nhập giờ đồng hồ Việt