take charge of là gì

Bản dịch của "take charge of" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: take charge of là gì

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ bám theo văn cảnh của "take charge of" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "take charge of" vô một câu

After being appointed as a professor of anthropology, she was eventually asked to tướng take charge of a centre for young children.

Now with the scary results before them, the authorities should take charge of our education system.

Xem thêm: fingerprint là gì

He was due to tướng take charge of first team training later today.

As the oldest girl, she had to tướng take charge of the little ones.

Xem thêm: pick up on là gì

This management team will also take charge of the intermediate hurlers.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "take charge of" vô giờ Việt

take advantage of động từ