suspect là gì

Tiếng Anh Sửa đổi

Cách vạc âm Sửa đổi

 • IPA: /ˈsəs.ˌpɛkt/

Tính từ Sửa đổi

suspect (so sánh hơn more suspect, so sánh nhất most suspect) /ˈsəs.ˌpɛkt/

 1. Đáng ngờ, khả nghi; bị tình nghi vấn.

Danh từ Sửa đổi

suspect (số nhiều suspects) /ˈsəs.ˌpɛkt/

Bạn đang xem: suspect là gì

 1. Người khả nghi; người bị tình nghi vấn, nghi vấn can, nghi vấn phạm.

Ngoại động từ Sửa đổi

suspect ngoại động từ /ˈsəs.ˌpɛkt/

Xem thêm: tape là gì

 1. Nghi, ngờ, ngờ vực, không tin tưởng.
  to suspect danger — ngờ sở hữu nguy cấp hiểm
  to suspect somebody of a crime — nghi vấn người này phạm tội
  to suspect the authenticity of the evidence — không tin tưởng tính xác thực của nhóm bệnh cớ

Chia động từ Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

 • "suspect". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không lấy phí (chi tiết)

Tiếng Pháp Sửa đổi

Cách vạc âm Sửa đổi

 • IPA: /sys.pɛ/

Tính từ Sửa đổi

  Số ít Số nhiều
Giống đực suspect
/sys.pɛ/
suspects
/sys.pɛ/
Giống cái suspecte
/sys.pɛkt/
suspectes
/sys.pɛkt/

suspect /sys.pɛ/

 1. Đáng ngờ, khả nghi vấn.
  Attitude suspecte — thái chừng xứng đáng ngờ
  Individu suspect — người khả nghi
 2. Bị nghi vấn là.
  Suspect de partialité — bị nghi vấn là thiên vị

Danh từ Sửa đổi

Số ít Số nhiều
suspect
/sys.pɛ/
suspects
/sys.pɛ/

suspect /sys.pɛ/

 1. Kẻ khả nghi; kẻ bị tình nghi vấn.
  Deux suspects ont été arrêtés — nhì kẻ khả nghi vấn đã biết thành bắt

Trái nghĩa Sửa đổi

 • Certain, sûr

Tham khảo Sửa đổi

 • "suspect". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không lấy phí (chi tiết)