sunny nghĩa là gì

Công cụ cá nhân
 • /´sʌni/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nắng, có rất nhiều ánh nắng
  the sunny side
  phía mái ấm đem nắng; (nghĩa bóng) góc cạnh sung sướng tươi tỉnh (của một vấn đề)
  Vui vẻ, hớn hở, tươi tỉnh cười
  a sunny smile
  nụ cười cợt hớn hở
  to be on the sunny side of forty (fifty..)
  chưa cho tới 40 ( 50...) tuổi

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  brilliant , clarion , cloudless , fine , light , luminous , pleasant , radiant , rainless , shining , shiny , summery , sunlit , sunshiny , unclouded , undarkened , beaming , blithe , buoyant , cheerful , cheery , chirpy , genial , joyful , lighthearted , lightsome , optimistic , smiling , sunbeamy , fair , bright , chipper , happy , clear , golden , merry , vivacious , warm

  Từ ngược nghĩa

  Bạn đang xem: sunny nghĩa là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  Xem thêm: qualified là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

;