study là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈstə.di/
Hoa Kỳ[ˈstə.di]

Danh từ[sửa]

study /ˈstə.di/

 1. Sự học tập tập; sự phân tích.
  to give one's hours lớn study — nhằm không còn thì giờ vô học tập tập
  to make a study of something — phân tích một yếu tố gì
 2. Đối tượng phân tích.
 3. Sự chú ý, sự lưu ý.
  it shall be my study lớn write correctly — tôi tiếp tục lưu ý nhằm viết lách mang đến đúng
 4. Sự tâm lý lung, sự trầm tư đem tưởng ((thường) brown study).
  to be lost in a brown study — đang được tâm lý lung, đang được trầm tư đem tưởng
 5. Phòng thao tác làm việc, chống học tập (học sinh đại học); văn chống (luật sư).
 6. (Nghệ thuật) Hình phân tích.
 7. (Âm nhạc) Bài tập dượt.
 8. (Sân khấu) Người học tập vở.
  a slow study — người học tập vở lâu thuộc

Ngoại động từ[sửa]

study ngoại động từ /ˈstə.di/

Bạn đang xem: study là gì

 1. Học; phân tích.
  to study one' spart — học tập vai của mình
  to study books — phân tích sách vở
 2. Chăm nơm nớp, chú ý.
  to study common interests — quan tâm cho tới quyền lợi và nghĩa vụ chung

Chia động từ[sửa]

study

Xem thêm: celebration nghĩa là gì

Xem thêm: take apart là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to study
Phân kể từ hiện tại tại studying
Phân kể từ vượt lên khứ studied
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại study study hoặc studiest¹ studies hoặc studieth¹ study study study
Quá khứ studied studied hoặc studiedst¹ studied studied studied studied
Tương lai will/shall² study will/shall study hoặc wilt/shalt¹ study will/shall study will/shall study will/shall study will/shall study
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại study study hoặc studiest¹ study study study study
Quá khứ studied studied studied studied studied studied
Tương lai were to study hoặc should study were to study hoặc should study were to study hoặc should study were to study hoặc should study were to study hoặc should study were to study hoặc should study
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại study let’s study study
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

study nội động từ /ˈstə.di/

 1. Cố gắng, thăm dò cơ hội (làm cái gì).
  to study lớn avoid disagreeable topics — nỗ lực thăm dò cơ hội tách những chủ đề ko hay
 2. (Từ cổ,nghĩa cổ) Suy suy nghĩ.

Thành ngữ[sửa]

 • to study out: Suy suy nghĩ tự động thăm dò đi ra (vấn đề gì).
 • to study up: Học nhằm cút đua (môn gì).
 • to study for the bar: Học luật.

Chia động từ[sửa]

study

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to study
Phân kể từ hiện tại tại studying
Phân kể từ vượt lên khứ studied
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại study study hoặc studiest¹ studies hoặc studieth¹ study study study
Quá khứ studied studied hoặc studiedst¹ studied studied studied studied
Tương lai will/shall² study will/shall study hoặc wilt/shalt¹ study will/shall study will/shall study will/shall study will/shall study
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại study study hoặc studiest¹ study study study study
Quá khứ studied studied studied studied studied studied
Tương lai were to study hoặc should study were to study hoặc should study were to study hoặc should study were to study hoặc should study were to study hoặc should study were to study hoặc should study
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại study let’s study study
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "study". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)

Lấy kể từ “https://crights.org.vn/w/index.php?title=study&oldid=1922296”