studies là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈstə.di/
Hoa Kỳ[ˈstə.di]

Danh từ[sửa]

study /ˈstə.di/

 1. Sự học tập tập; sự nghiên cứu và phân tích.
  to give one's hours to lớn study — nhằm không còn thì giờ nhập học tập tập
  to make a study of something — nghiên cứu và phân tích một yếu tố gì
 2. Đối tượng nghiên cứu và phân tích.
 3. Sự để ý, sự lưu ý.
  it shall be my study to lớn write correctly — tôi tiếp tục lưu ý nhằm viết lách mang đến đúng
 4. Sự tâm lý lung, sự trầm tư đem tưởng ((thường) brown study).
  to be lost in a brown study — đang được tâm lý lung, đang được trầm tư đem tưởng
 5. Phòng thao tác, chống học tập (học sinh đại học); văn chống (luật sư).
 6. (Nghệ thuật) Hình nghiên cứu và phân tích.
 7. (Âm nhạc) Bài luyện.
 8. (Sân khấu) Người học tập vở.
  a slow study — người học tập vở lâu thuộc

Ngoại động từ[sửa]

study ngoại động từ /ˈstə.di/

Bạn đang xem: studies là gì

 1. Học; nghiên cứu và phân tích.
  to study one' spart — học tập vai của mình
  to study books — nghiên cứu và phân tích sách vở
 2. Chăm bồn chồn, để ý.
  to study common interests — quan tâm cho tới quyền hạn chung

Chia động từ[sửa]

study

Xem thêm: extended là gì

Xem thêm: crap là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to study
Phân kể từ hiện tại tại studying
Phân kể từ quá khứ studied
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại study study hoặc studiest¹ studies hoặc studieth¹ study study study
Quá khứ studied studied hoặc studiedst¹ studied studied studied studied
Tương lai will/shall² study will/shall study hoặc wilt/shalt¹ study will/shall study will/shall study will/shall study will/shall study
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại study study hoặc studiest¹ study study study study
Quá khứ studied studied studied studied studied studied
Tương lai were to study hoặc should study were to study hoặc should study were to study hoặc should study were to study hoặc should study were to study hoặc should study were to study hoặc should study
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại study let’s study study
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

study nội động từ /ˈstə.di/

 1. Cố gắng, lần cơ hội (làm dòng sản phẩm gì).
  to study to lớn avoid disagreeable topics — nỗ lực lần cơ hội rời những chủ đề ko hay
 2. (Từ cổ,nghĩa cổ) Suy suy nghĩ.

Thành ngữ[sửa]

 • to study out: Suy suy nghĩ tự động lần đi ra (vấn đề gì).
 • to study up: Học nhằm cút thi đua (môn gì).
 • to study for the bar: Học luật.

Chia động từ[sửa]

study

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to study
Phân kể từ hiện tại tại studying
Phân kể từ quá khứ studied
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại study study hoặc studiest¹ studies hoặc studieth¹ study study study
Quá khứ studied studied hoặc studiedst¹ studied studied studied studied
Tương lai will/shall² study will/shall study hoặc wilt/shalt¹ study will/shall study will/shall study will/shall study will/shall study
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại study study hoặc studiest¹ study study study study
Quá khứ studied studied studied studied studied studied
Tương lai were to study hoặc should study were to study hoặc should study were to study hoặc should study were to study hoặc should study were to study hoặc should study were to study hoặc should study
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại study let’s study study
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "study". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không lấy phí (chi tiết)

Lấy kể từ “https://crights.org.vn/w/index.php?title=study&oldid=1922296”