stuck là gì

Dưới đó là định nghĩa, khái niệm và lý giải cách sử dụng kể từ stuck nhập giờ Anh. Sau Lúc gọi đoạn nội dung này chắc hẳn rằng các bạn sẽ biết kể từ stuck giờ Anh tức thị gì.

Bạn đang xem: stuck là gì

stuck /stick/

* danh từ
- khuôn mẫu gậy
- que củi
- cán (ô, gươm, thanh hao...)
- thỏi (kẹo, xi, xà phong cạo râu...); dùi (trống...)
- (âm nhạc) que lãnh đạo nhạc (của người lãnh đạo dàn nhạc)
- (hàng hải), (đùa cợt) cột buồm
- (nghĩa bóng) người đần độn; người cứng đờ đờ
- mùa bom
- (the sticks) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) miền quê
!as cross as two sticks
- (xem) cross
!in a cleft stick
- ở nhập thế túng, ở nhập thế tiến thủ tháo lui đều khó
!to cut one's stick
- (xem) cut
!to want the stich
- mong muốn nên đòn

* nước ngoài động kể từ stuck
- đâm, thọc, chọc
=to stick a pin through something+ đâm đinh ghim qua loa một vật gì
=to stick pigs+ chọc tiết lợn
=cake stuck over with almonds+ bánh sở hữu điểm hạnh nhân
- cắm, thiết lập, đặt điều, nhằm, đội
=to stick pen behind one's ear+ thiết lập cây viết sau cái tai
=to stick up a target+ dựng bia lên
=stick your cap on+ team nón lên
- dán, dính
=to stick postage stamp on an envelope+ dán tem lên một chiếc phong bì
=stick no bills+ cấm dán quảng cáo
- cắm (cọc) nhằm nâng mang lại cây
- ((thường) + out) ngó, ló; ưỡn (ngựa), chìa (cằm), phình (bụng)...
=to stick one's head out of window+ ló Output đầu ra ngoài cửa ngõ sổ
=to stick out one's chest+ ưỡn ngực; vỗ ngực tớ đây
- (ngành in) xếp (chữ)
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thực hiện tụt xuống lội, thực hiện vướng vướng, thực hiện trở ngại; hội tụ lại ((thường) động tính kể từ vượt lên trước khứ)
=the wheels were stuck+ bánh xe cộ bị tụt xuống lầy
=I was stuck in town+ tôi bị hội tụ lại ở tỉnh
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thực hiện hoảng loạn, thực hiện cuống, thực hiện lúng túng
=I'm stuck by this question+ tôi bị thắc mắc đó
=to stick somebody up+ thực hiện ai luống cuống
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lừa bịp
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) Chịu đựng đựng

* nội động từ
- cắm
=arrow sticks in target+ mũi thương hiệu cắm nhập bia
- dựng đứng, đứng thẳng
=his hair stuck straight up+ tóc nó dựng đứng lên
- dính
=this envelope will not stick+ khuôn mẫu phong phân bì này sẽ không dính
- ((thường) + out) ló rời khỏi, chìa rời khỏi, ưỡn rời khỏi, nhô ra
- dính vào, khăng khít với, trung thành với chủ với
=to stick to tướng the point+ dính vào vấn đề
=to stick lượt thích a bur+ bám như đỉa đói
=friends should stick together+ đồng chí nên khăng khít với nhau
=to stick to tướng one's promise+ trung thành với chủ với lời hứa hẹn của mình
=are you going to tướng stick in all day?+ anh tiếp tục ở trong nhà trong cả ngày à?
- tụt xuống lội, vướng, kẹt, vướng, tắc; bị ngăn lại, bị thôi lại, tiếp cận điểm bế tắc
=carriage stuck in the mud+ xe cộ bị tụt xuống lầy
=he got through some ten lines and there stuck+ phát biểu gọi trôi được chục dòng sản phẩm rồi tắc tị
=the bill stuck in committee+ đạo dự luật bị ngăn lại ko được trải qua ở uỷ ban
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hoảng loạn, luýnh quýnh, lúng túng
!to stick around
- (từ lóng) ở xung quanh quẩn gần; lảng vảng gần
!to stick at
- miệt chuốt thực hiện, chắc chắn tiếp tục
=to stick at a task for six hours+ miệt chuốt thực hiện một việc làm luôn luôn sáu giờ liền
=to stick at nothing+ ko gì ngăn trở được; ko kể từ thủ đoạn nào
!to stick by
- trung thành với chủ với
!to stick down
- dán, dán lên, dán lại
- ghi nhập (sổ...)
!to stick it [out]
- Chịu đựng đựng cho tới cùng
!to stick out for
- đòi; đạt được (cái gì)
!to stick to tướng it
- khiên trì, dính vào (cái gì)
!to stick up
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) trộm cướp vày vũ khí
!to stick up for
- (thông tục) bênh, đảm bảo an toàn (một người vắng tanh mặt mũi, quyền lợi và nghĩa vụ...)
!to stick up to
- ko khúm núm, ko phục tùng; đối mặt lại
!to stick fast
- bị tụt xuống lội một cơ hội tuyệt vọng
!to stick in one's gizzard
- (xem) gizzard
!to stick in the mud
- (xem) mud
!if you throw mud enough, some of it will stick
- phát biểu xấu xa một trăm câu, thế nào là cũng đều có người tin tưởng một câu
!some of the money stuck in (to) his fingers
- hắn tham ô dù một không nhiều tiềnstick /stick/

* danh từ
- khuôn mẫu gậy
- que củi
- cán (ô, gươm, thanh hao...)
- thỏi (kẹo, xi, xà phong cạo râu...); dùi (trống...)
- (âm nhạc) que lãnh đạo nhạc (của người lãnh đạo dàn nhạc)
- (hàng hải), (đùa cợt) cột buồm
- (nghĩa bóng) người đần độn; người cứng đờ đờ
- mùa bom
- (the sticks) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) miền quê
!as cross as two sticks
- (xem) cross
!in a cleft stick
- ở nhập thế túng, ở nhập thế tiến thủ tháo lui đều khó
!to cut one's stick
- (xem) cut
!to want the stich
- mong muốn nên đòn

Xem thêm: execute là gì

* nước ngoài động kể từ stuck
- đâm, thọc, chọc
=to stick a pin through something+ đâm đinh ghim qua loa một vật gì
=to stick pigs+ chọc tiết lợn
=cake stuck over with almonds+ bánh sở hữu điểm hạnh nhân
- cắm, thiết lập, đặt điều, nhằm, đội
=to stick pen behind one's ear+ thiết lập cây viết sau cái tai
=to stick up a target+ dựng bia lên
=stick your cap on+ team nón lên
- dán, dính
=to stick postage stamp on an envelope+ dán tem lên một chiếc phong bì
=stick no bills+ cấm dán quảng cáo
- cắm (cọc) nhằm nâng mang lại cây
- ((thường) + out) ngó, ló; ưỡn (ngựa), chìa (cằm), phình (bụng)...
=to stick one's head out of window+ ló Output đầu ra ngoài cửa ngõ sổ
=to stick out one's chest+ ưỡn ngực; vỗ ngực tớ đây
- (ngành in) xếp (chữ)
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thực hiện tụt xuống lội, thực hiện vướng vướng, thực hiện trở ngại; hội tụ lại ((thường) động tính kể từ vượt lên trước khứ)
=the wheels were stuck+ bánh xe cộ bị tụt xuống lầy
=I was stuck in town+ tôi bị hội tụ lại ở tỉnh
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thực hiện hoảng loạn, thực hiện cuống, thực hiện lúng túng
=I'm stuck by this question+ tôi bị thắc mắc đó
=to stick somebody up+ thực hiện ai luống cuống
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lừa bịp
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) Chịu đựng đựng

* nội động từ
- cắm
=arrow sticks in target+ mũi thương hiệu cắm nhập bia
- dựng đứng, đứng thẳng
=his hair stuck straight up+ tóc nó dựng đứng lên
- dính
=this envelope will not stick+ khuôn mẫu phong phân bì này sẽ không dính
- ((thường) + out) ló rời khỏi, chìa rời khỏi, ưỡn rời khỏi, nhô ra
- dính vào, khăng khít với, trung thành với chủ với
=to stick to tướng the point+ dính vào vấn đề
=to stick lượt thích a bur+ bám như đỉa đói
=friends should stick together+ đồng chí nên khăng khít với nhau
=to stick to tướng one's promise+ trung thành với chủ với lời hứa hẹn của mình
=are you going to tướng stick in all day?+ anh tiếp tục ở trong nhà trong cả ngày à?
- tụt xuống lội, vướng, kẹt, vướng, tắc; bị ngăn lại, bị thôi lại, tiếp cận điểm bế tắc
=carriage stuck in the mud+ xe cộ bị tụt xuống lầy
=he got through some ten lines and there stuck+ phát biểu gọi trôi được chục dòng sản phẩm rồi tắc tị
=the bill stuck in committee+ đạo dự luật bị ngăn lại ko được trải qua ở uỷ ban
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hoảng loạn, luýnh quýnh, lúng túng
!to stick around
- (từ lóng) ở xung quanh quẩn gần; lảng vảng gần
!to stick at
- miệt chuốt thực hiện, chắc chắn tiếp tục
=to stick at a task for six hours+ miệt chuốt thực hiện một việc làm luôn luôn sáu giờ liền
=to stick at nothing+ ko gì ngăn trở được; ko kể từ thủ đoạn nào
!to stick by
- trung thành với chủ với
!to stick down
- dán, dán lên, dán lại
- ghi nhập (sổ...)
!to stick it [out]
- Chịu đựng đựng cho tới cùng
!to stick out for
- đòi; đạt được (cái gì)
!to stick to tướng it
- khiên trì, dính vào (cái gì)
!to stick up
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) trộm cướp vày vũ khí
!to stick up for
- (thông tục) bênh, đảm bảo an toàn (một người vắng tanh mặt mũi, quyền lợi và nghĩa vụ...)
!to stick up to
- ko khúm núm, ko phục tùng; đối mặt lại
!to stick fast
- bị tụt xuống lội một cơ hội tuyệt vọng
!to stick in one's gizzard
- (xem) gizzard
!to stick in the mud
- (xem) mud
!if you throw mud enough, some of it will stick
- phát biểu xấu xa một trăm câu, thế nào là cũng đều có người tin tưởng một câu
!some of the money stuck in (to) his fingers
- hắn tham ô dù một không nhiều tiền

Xem thêm: countable là gì

stick
- que; tay đòn; gậy
- control s. tay điều khiển

Đây là cách người sử dụng stuck giờ Anh. Đây là một trong thuật ngữ Tiếng Anh chuyên nghiệp ngành được cập nhập tiên tiến nhất năm 2023.

Hôm ni chúng ta tiếp tục học tập được thuật ngữ stuck giờ Anh là gì? với Từ Điển Số rồi nên không? Hãy truy vấn crights.org.vn nhằm tra cứu vớt vấn đề những thuật ngữ chuyên nghiệp ngành giờ Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tiếp được cập nhập. Từ Điển Số là một trong trang web lý giải ý nghĩa sâu sắc tự điển chuyên nghiệp ngành thông thường người sử dụng cho những ngữ điệu chủ yếu bên trên trái đất. quý khách hàng rất có thể coi tự điển Anh Việt cho tất cả những người quốc tế với thương hiệu Enlish Vietnamese Dictionary bên trên trên đây.