straight là gì

Từ điển phanh Wiktionary

Bước cho tới điều hướng Bước cho tới tìm hiểu kiếm

Bạn đang xem: straight là gì

Tiếng Anh[sửa]

straight

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /ˈstreɪt/
Hoa Kỳ[ˈstreɪt]

Tính từ[sửa]

straight /ˈstreɪt/

Xem thêm: proto là gì

 1. Thẳng.
  straight line — đàng thẳng
  straight hair — tóc trực tiếp, tóc ko quăn
  straight as a post — trực tiếp như dòng sản phẩm cột
 2. Thẳng, trực tiếp thắn, sống động.
  straight speaking — phát biểu thẳng
  to be perfectly straight in one's dealings — đặc biệt sống động trong các việc đối xử
 3. Ngay cụt, đều.
  to put things straight — bố trí tất cả mang lại tức thì ngắn
  to put a room straight — xếp 1 căn chống mang lại ngăn nắp loại tự

Thành ngữ[sửa]

 • a straight race: Cuộc đua hào hứng.
 • a straight tip: Lời truyền tai nhau nước kể từ mối cung cấp tin yêu uy tín (đua ngựa).
 • a whisky straight: (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Rượu uytky ko trộn.
 • to vote the straight ticket: Bỏ phiếu mang lại list ứng viên đảng bản thân.

Phó từ[sửa]

straight /ˈstreɪt/

 1. Thẳng, xuyên suốt.
  to go straight — cút thẳng
  he came straight from home — anh ấy cút trực tiếp kể từ ngôi nhà cho tới đây
 2. Thẳng, trực tiếp thừng.
  I told it him straight out — tôi phát biểu trực tiếp với anh tao về yếu tố đó
 3. Đúng, đích thị đắn, đúng mực.
  to see straight — coi đúng
  to shoot straight — phun trúng
 4. (Từ cổ,nghĩa cổ) Ngay ngay tức khắc.

Thành ngữ[sửa]

 • straight away: Ngay ngay tức khắc, ko lừ đừ trễ.
 • straight off:
  1. Không bởi dự.
  2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (như) straight away.

Danh từ[sửa]

straight /ˈstreɪt/

 1. Sự trực tiếp.
  to be out of the straight — ko trực tiếp, cong
 2. Chỗ trực tiếp, đoạn trực tiếp.
 3. (Đánh bài) Suốt (một cỗ năm con cái tiếp tục, vô bài bác xì).

Tham khảo[sửa]

 • "straight". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính phí (chi tiết)