stolen là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/sti:l/

Bạn đang xem: stolen là gì

Thêm vô tự vị của tôi

Động từ
 • động từ

  ăn cắp, ăn trộm

 • lấy thình lình, thực hiện vụng trộm trộm; khéo thu được (bằng thủ đoạn kín kẽ...)

  to steal a kiss

  hôn trộm

  to steal away someone's heart

  khéo thu được tình cảm của người nào (bằng thủ đoạn kín kẽ...)

 • lẻn, lên đường lén

  to steal out of the room

  lẻn thoát khỏi phòng

  Xem thêm: breaking news là gì

  to steal into the house

  lẻn vô vào nhà

 • khéo thu được (cảm tình của người nào vị thủ đoạn kín kẽ...)

  Cụm từ/thành ngữ

  to steal away

  lẻn, lên đường lén

  to steal by

  lẻn cho tới cạnh, lẻn cho tới bên

  to steal in

  lẻn vô, lén vào

  Xem thêm: fig là gì

  thành ngữ khácTừ vựng giờ Anh theo gót công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản