stimulant là gì

Công cụ cá nhân
 • /stɪmjʊl(ə)nt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Kích thích

  Danh từ

  Chất kích thích
  coffee and tea are mild stimulant
  cà phê và trà là những kích thích nhẹ
  ( + to lớn something) tác nhân kích ứng (làm vật gì..)
  he never takes stimulants
  anh ấy ko khi nào nốc rượu

  Y học

  Nghĩa chuyên nghiệp ngành

  chất kích động

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên nghiệp ngành

  chất kích thích
  vật kích thích

  Nguồn không giống

  • stimulant : Corporateinformation

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  analeptic , bracer , catalyst , drug , energizer , excitant , goad , impetus , impulse , incentive , incitation , incitement , motivation , motive , pick-me-up * , restorative , reviver , shot in the arm , spark plug , spur , stimulus , tonic , upper , encouragement , fillip , inducement , prod , push , stimulation , stimulator , caffein , caffeine , provocation

  Từ trái khoáy nghĩa

  Bạn đang xem: stimulant là gì

  Xem thêm: fertility là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ