stick to là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: stick to là gì


Cụm động kể từ Stick to đem 2 nghĩa:

Nghĩa kể từ Stick to

Ý nghĩa của Stick to là:

 • Không thay cho thay đổi

Ví dụ cụm động kể từ Stick to

Dưới đó là ví dụ cụm động kể từ Stick to:

 
- The Prime Minister decided lớn STICK TO the original plan despite the criticism in the truyền thông media.
Thủ tướng mạo đưa ra quyết định không bao giờ thay đổi plan ban sơ mặc kệ sự chỉ trích bên trên truyền thông.

Nghĩa kể từ Stick to

Ý nghĩa của Stick to là:

 • Hạn chế hoặc số lượng giới hạn và không bao giờ thay đổi

Ví dụ cụm động kể từ Stick to

Dưới đó là ví dụ cụm động kể từ Stick to:

 
-  I STUCK TO the path and didn't take the shortcut.
Tôi giới hạn đường đi và ko người sử dụng phím tắt.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Stick to bên trên, động kể từ Stick còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Stick around

 • Cụm động từ Stick at

 • Cụm động từ Stick by

 • Cụm động từ Stick down

 • Cụm động từ Stick it to

 • Cụm động từ Stick out

 • Cụm động từ Stick out for

 • Cụm động từ Stick to

  Xem thêm: beggar là gì

 • Cụm động từ Stick together

 • Cụm động từ Stick up

 • Cụm động từ Stick up for

 • Cụm động từ Stick with


Trang trước

Trang sau  

s-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài viết lách liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: gimme là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài bác tập dượt C++ đem giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript đem giải hoặc nhất