stick là gì

 • động từ

  cắm, sở hữu, đặt điều, nhằm, đội

  Bạn đang xem: stick là gì

  to stick pen behind one's ear

  cài cây bút sau cái tai

  to stick up a target

  dựng bia lên

  ví dụ khác

 • danh từ

  cái gậy

 • que củi

 • cán (ô, gươm, thanh hao...)

 • thỏi (kẹo, xi, xà phong cạo râu...); dùi (trống...)

 • (âm nhạc) que lãnh đạo nhạc (của người lãnh đạo dàn nhạc)

 • (hàng hải), (đùa cợt) cột buồm

 • (nghĩa bóng) người đần độn; người cứng đờ đờ

 • đợt bom

 • (the sticks) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) miền quê

 • động từ

  đâm, thọc, chọc

  to stick a pin through something

  đâm đinh ghim qua loa một vật gì

  to stick pigs

  chọc tiết lợn

  ví dụ khác

 • dán, dính

  to stick postage stamp on an envelope

  dán tem lên một chiếc phong bì

  stick no bills

  cấm dán quảng cáo

 • cắm (cọc) nhằm nâng mang đến cây

 • ((thường) + out) ngó, ló; ưỡn (ngựa), chìa (cằm), phình (bụng)...

  to stick one's head out of window

  ló Output đầu ra ngoài cửa ngõ sổ

  to stick out one's chest

  ưỡn ngực; vỗ ngực tớ đây

 • (ngành in) xếp (chữ)

 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thực hiện tụt xuống lội, thực hiện vướng vướng, thực hiện trở ngại; hội tụ lại ((thường) động tính kể từ vượt lên trên khứ)

  the wheels were stuck

  Xem thêm: fail là gì

  bánh xe cộ bị tụt xuống lầy

  I was stuck in town

  tôi bị hội tụ lại ở tỉnh

 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thực hiện hoảng loạn, thực hiện cuống, thực hiện lúng túng

  I'm stuck by this question

  tôi bị thắc mắc đó

  to stick somebody up

  làm ai luống cuống

 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lừa bịp

 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) Chịu đựng

 • cắm

  arrow sticks in target

  mũi thương hiệu cắm nhập bia

 • dựng đứng, đứng thẳng

  his hair stuck straight up

  tóc nó dựng đứng lên

 • dính

  this envelope will not stick

  cái phong suy bì này sẽ không dính

 • ((thường) + out) ló đi ra, chìa đi ra, ưỡn đi ra, nhô ra

 • bám nhập, khăng khít với, trung thành với chủ với

  to stick lớn the point

  bám nhập vấn đề

  to stick lượt thích a bur

  bám như đỉa đói

  ví dụ khác

 • sa lội, vướng, kẹt, vướng, tắc; bị ngăn lại, bị ngừng lại, tiếp cận địa điểm bế tắc

  carriage stuck in the mud

  xe bị tụt xuống lầy

  he got through some ten lines and there stuck

  nói gọi trôi được chục loại rồi tắc tị

  ví dụ khác

 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hoảng loạn, luýnh quýnh, lúng túng

  to stick at a task for six hours

  miệt giũa thực hiện một việc làm luôn luôn sáu giờ liền

  Xem thêm: central heating là gì

  to stick at nothing

  không gì ngăn trở được; ko kể từ thủ đoạn nào

 • ghi nhập (sổ...)