standing order là gì

Ghi nợ trực tiếp (direct debit) là mẫu mã giao dịch thanh toán qua loa khối hệ thống ngân hàng mới mẻ cải tiến và phát triển trong mỗi năm thời gian gần đây.

Trong khối hệ thống ghi nợ trực tiếp, ngân hàng của những người nhận chi phí sản xuất trái khoáy quyền (giấy yêu sách nợ) thẳng cho tới ngân hàng của những người trả chi phí và ngân hàng của những người trả chi phí ghi nợ thẳng vô thông tin tài khoản của những người trả chi phí. Tương tự động như khối hệ thống chuyển tiền tín dụng thanh toán, cách thức ghi nợ thẳng được dùng nhiều nhằm triển khai những khoản giao dịch thanh toán lịch (ví dụ bảo đảm, trả trả nợ v.v…)

Bạn đang xem: standing order là gì

(Tài liệu tham ô khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học tập, Đại học tập Kinh tế Quốc dân)

Lệnh chi thông thường xuyên là gì?

Lệnh chi thông thường xuyên (standing order) là đòi hỏi của những người giao dịch thanh toán cho tới ngân hàng của mình giao dịch thanh toán số chi phí lịch theo chu kỳ cho tới tài người nhận thanh toán

Lệnh chi thông thường xuyên đã có sẵn trong những khối hệ thống ngân hàng của một số trong những vương quốc, bao hàm Đức, Bulgaria, Vương quốc Anh, Barbados, Cộng hòa Ireland, chặn Độ, Hà Lan, Nga, Pakistan, Malaysia, Ukraina và có lẽ rằng là nhiều vương quốc không giống.

Tại Hoa Kỳ và những vương quốc không giống điểm séc phổ cập rộng lớn chuyển tiền ngân hàng, cty tương tự động đã có sẵn, vô cơ ngân hàng tự động hóa gửi thư séc cho tới người nhận giao dịch thanh toán được chỉ định và hướng dẫn.

Xem thêm: take apart là gì

So sánh Ghi nợ thẳng và Lệnh chi thông thường xuyên

Lệnh chi thông thường xuyên (standing order)

Người ra quyết định khoản giao dịch thanh toán này là Payer (người trả tiền).

Khoản giao dịch thanh toán vì thế mệnh lệnh chi thông thường xuyên là một trong những khoản chi phí thắt chặt và cố định mỗi tháng, tuy vậy khoản chi phí này cũng rất có thể thay cho thay đổi tùy từng ra quyết định của những người giao dịch thanh toán. Nếu người giao dịch thanh toán không tồn tại thay cho thay đổi gì, khoản giao dịch thanh toán này là thắt chặt và cố định.

Lệnh chi thông thường xuyên thông thường được vận dụng Khi giao dịch thanh toán những khoản chi phí thắt chặt và cố định mỗi tháng như chi phí mướn ngôi nhà, bảo đảm,…

Xem thêm: tiếng anh đọc là gì

Ghi nợ thẳng (direct debit)

Người ra quyết định khoản giao dịch thanh toán này là kẻ nhận giao dịch thanh toán, thông thường là những mặt mũi hỗ trợ cty cho tất cả những người giao dịch thanh toán.

Khoản giao dịch thanh toán vì thế mệnh lệnh ghi nợ thẳng rất có thể là thắt chặt và cố định hoặc chuyển đổi, tùy từng ra quyết định của những người nhận giao dịch thanh toán và dựa vào cường độ dùng cty của những người giao dịch thanh toán.

Ghi nợ thẳng thông thường được vận dụng Khi giao dịch thanh toán những khoản ngân sách với đặc điểm chuyển đổi mỗi tháng như chi phí năng lượng điện, nước, điện thoại cảm ứng thông minh,…