sort out là gì

 • Learn English
 • Apprendre le français
 • 日本語学習
 • 学汉语
 • 한국어 배운다
 • |
 •  
 • Diễn đàn Cồ Việt
 • Đăng nhập
 • |
 • Đăng ký
 • Diễn đàn Cồ Việt
 • Xin chào
 • |
 • Thoát

Từ điển

Bạn đang xem: sort out là gì

Dịch văn bản

Từ điển Anh - Việt

Tra từ

 • Cùng học tập nước ngoài ngữ

  • Học kể từ vựng
  • Nghe trị âm
  • Cụm kể từ giờ đồng hồ Anh thông dụng
  • 3000 kể từ giờ đồng hồ Anh thông dụng
  • Dịch tuy nhiên ngữ
  • Phân tích ngữ pháp
 • Thư viện tài liệu

   • Kỹ năng
   • Các kỳ thi đua quốc tế
   • Phương pháp học tập Tiếng Anh
   • Ngữ pháp
   • Từ vựng - Từ điển
   • Thành ngữ
   • Tiếng Anh kí thác tiếp
   • Dịch thuật
   • Tiếng Anh vỡ lòng
   • Tiếng Anh chuyên nghiệp ngành
   • Các kỳ thi đua vô nước
   • Tài liệu khác
   • Bản tin cẩn giờ đồng hồ Anh của Lạc Việt

Hỏi đáp nhanh

Gửi

Cụm kể từ giờ đồng hồ Anh thông dụng

Tìm

Thành viên góp phần ngay sát nhất

 • heo2k4

 • pisola3

 • thaivu9186

 • Chi_Korra

 • nguyenanh200517

 • tulipdo

 • minhnguyet03

 • thinhsun

 • laylababy592003

Thêm mới

Vietgle - Tra từ

Cộng đồng

 • sort out sth – sort sth out: giải quyết; dàn xếp

  • The Irish star revealed that she went lớn a psychiatrist lớn sort out her problems.
  • Ngôi sao người Ái Nhĩ Lan bật mý rằng cô ấy đi kiểm tra sức khỏe chưng sĩ khoa tinh thần nhằm xử lý những yếu tố của bản thân.
  • the role of the United Nations in sorting out international disputes
  • vai trò của Liên Hiệp Quốc trong các công việc dàn xếp những tranh giành chấp quốc tế
  •  
 • get it sorted out: giải quyết vấn đề

  • I'll be glad when we've got everything sorted out.
  • Tôi tiếp tục thấy sung sướng Khi chúng tớ xử lý được tất cả.
  •  
 • sort yourself out/sort out your life: giải quyết những yếu tố của mình

  • Fergie should be left in peace lớn sort out her life. She's had enough drama lately.
  • Fergie rất cần được yên tĩnh thân thích nhằm xử lý những yếu tố của bản thân. Gần trên đây cô ấy Chịu đựng đựng đủ rồi.
  • You've got lớn try and stop drinking and sort yourself out.
  • Anh phải gắng vứt rượu và xử lý những yếu tố của bản thân.
  •  
 • sort itself out: đâu lại vô đấy

  • Don't worry. I'm sure it'll all sort itself out in the kết thúc.
  • Đừng hồi hộp. Tôi tin cẩn chắc hẳn rằng cuối cùng tất cả tiếp tục đâu lại vô đấy.
  •  
 • sort out sth – sort sth out: sắp xếp lại; thu dọn

  • Ally wanted u lớn help her sort out the house.
  • Ally mong muốn tôi giúp cô ấy bố trí lại ngôi nhà cửa ngõ.
  • We need lớn sort out our camping gear before we go away on holiday.
  • Chúng tớ cần thiết bố trí lại thiết bị cắm trại của bản thân trước lúc cút nghỉ ngơi.
  • Beaverbrook has until November 9 lớn sort out his financial affairs.
  • Cho cho tới ngày 9 mon chục một Beaverbrook nên bố trí lại việc làm tài chủ yếu của anh ấy.
  •  
 • abstain from doing sth: kiêng thao tác làm việc gì

  • For a whole month, Muslims abstain from eating and drinking during daylight hours.
  • Trong cả một mon, những tín thiết bị Hồi giáo kiêng cữ ăn và nốc trong cả ngày.
  •  
 • accord with sth: khớp với; trùng khớp với; phù thích hợp với

  • Her evidence accorded with that of the other witnesses.
  • Bằng bệnh của cô ấy khớp với dẫn chứng bại của những nhân bệnh không giống.
  • This view would seem lớn accord with Marx's own theories on the subject
  • Quan đặc điểm đó nhượng bộ như phù phù hợp với thuyết giáo riêng rẽ của Marx về yếu tố này
  •  
 • made-up: hư cấu; bịa đặt

  • All she says is an entirely made-up story.
  • Tất cả những gì cô tớ trình bày đều là bịa đặt điều từ trên đầu cho tới cuối.
  •  
 • mark sb/sth down (mark down sb/sth): cho điểm thấp

  • Miss Perkovich marked u down three points for beginning a sentence with 'but'.
  • Cô Perkovich mang lại tôi thân phụ điểm vì thế đặt điều 'but' ở đầu câu.
  •  
 • mark sth up (mark up sth): đánh vệt cho biết thêm là đang được lựa chọn, đang được xử lý xong

  • It was Lawrie's job lớn collect the rents and mark them up in the book.
  • Công việc của Lawrie là thu gom chi phí mướn ngôi nhà và lưu lại vô buột sách.
  • All vehicles were carefully tested, then old cars were marked up for late repair.
  • Tất cả những loại xe cộ đều được đánh giá kỹ lưỡng, rồi bao nhiêu con xe khá cũ được lưu lại nhằm tiếp sau đó lấy rời khỏi sửa.
  •  
 • mark up sth (mark sth up): hiệu chỉnh; hiệu đính

  • Text must be checked and marked up for corrections.
  • Cần nên đánh giá và hiệu chỉnh chữ nghĩa mang lại đúng.
  •  
 • marry out of: kết hít với những người nước ngoài đạo; kết duyên với những người nằm trong giai tầng khác

  • The film centres on a clever young man who marries out of his working-class background.
  • Bộ phim xoay xung quanh vấn đề một chàng trẻ trai lanh lợi kết duyên với cùng một phụ nữ giới ko nằm trong giai tầng làm việc như bản thân.
  •  
 • marry up (marry up sth/ marry sth up): kết hợp; liên kết; kết nối

  • The two halves can then be trimmed and married up.
  • Sau bại rất có thể trau chuốt và phối hợp nhị nửa này cùng nhau.
  •  
 • meet with sb: có buổi họp với; họp với

  • Buchanan will meet with his advisers on Thursday lớn decide on his next course of action.
  • Buchanan tiếp tục họp với những cố vấn của bản thân vào trong ngày loại năm nhằm ra quyết định phương phía hành vi tiếp đây.
  •  
 • mock sth up (mock up sth): lập tế bào hình; dựng tế bào hình

  • I showed them a sample I had mocked up from the kind of book they had made.
  • Tôi chỉ mang lại bọn họ một khuôn tự tôi tế bào phỏng theo đòi loại sách mà người ta đã trải.
  •  

 1... 99100101102103104105... 127 

logo-Lac Viet

©2023 Lạc Việt

Xem thêm: minerals là gì

 • Điều khoản sử dụng
 • |
 • Liên hệ
 • Trang trở nên viên:
 • Cồ Việt
 • |
 • Tri Thức Việt
 • |
 • Sách Việt
 • |
 • Diễn đàn