somehow là gì

Công cụ cá nhân
 • /´sʌm¸hau/

  Thông dụng

  Cách viết lách không giống someway

  Bạn đang xem: somehow là gì

  Phó kể từ bất định

  Không biết làm thế nào, vì thế một nguyên do chưa chắc chắn, vì thế một nguyên do ko xác định
  somehow, I don't feel I can trust him
  không hiểu sao tôi ko cảm nhận thấy tin cậy nó được
  Bằng phương pháp này hoặc bằng phương pháp khác
  we must stop him from seeing her somehow
  bằng phương pháp này hoặc cách tiếp tất cả chúng ta nên ngăn anh tao lại ko mang lại bắt gặp cô ấy

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adverb
  after a fashion , anyhow , anyway , anywise , by hook or crook , come what may , in one way or another , in some such way , in some way , one way or another , somehow or another , somehow or other , unspecified

  Từ trái ngược nghĩa

  Xem thêm: upstream là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ