snap là gì

/snӕp/

Thông dụng

Danh từ

Sự gặm (chó), sự táp, sự đớp
Tiếng tách tách (bật ngón tay); giờ vút (của roi); giờ gãy răng rắc (của cạnh cây)
Khoá (dây đồng hồ thời trang, vòng...)
Bánh quy giòn
Lối đùa bài bác xnáp
Đợt rét đột ngột (như) cold snap
Tính sống động (văn); sự nhiệt huyết, sự nhiệt độ tình
the performers seemed to tướng have no snap
những người trình diễn hầu hết không tồn tại chút năng nổ nào
Ảnh chụp nhanh
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) việc ngon ơ
(sân khấu) sự mướn mượn thời gian ngắn (diễn viên)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người dễ dàng bảo, người dễ dàng sai khiến
( ấn định ngữ) đột xuất, bất thần
snap debate
cuộc bàn bạc đột xuất
( ấn định ngữ) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ngon ơ
a snap task
việc ngon ơ
not a snap
không một ít này, ko một tí nào

Ngoại động từ

Táp, đớp
the dog snapped a chop
con chó táp một viên sườn
Bật tách tách (ngón tay); quất vun vút (roi); bẻ gãy tách; đóng góp tách
to snap one's fingers
bật ngón tay tách tách
to snap a stick
bẻ gãy dòng sản phẩm hèo tấn công tách một cái
to snap a clasp
đóng dòng sản phẩm móc tách một cái
to snap one's teeth together
răng đập vô nhau chũm cập
Thả, bò; bắn
to snap a spring
thả lò xo
to snap a pistol
bắt súng lục
Chụp thời gian nhanh (ảnh)
Nhặt vội vàng, tóm lấy
to snap a bargain
nắm lấy một số hời, chộp lấy một cơ hội
Ngắt lời
to snap a speaker
ngắt tiếng một trình diễn giả

Nội động từ

Cắn (chó), táp, đớp
to snap at someone
định gặm ai (chó)
the fish snapped at the bait
cá đớp mồi
Nói gắt gỏng, gặm cảu
Gãy tách
stick snaps
gậy gãy tách
Đóng tách
door snaps
cửa đóng góp tách một cái
Nổ
pistol snaps
súng lục nổ
Chộp lấy
to snap at a chance
chộp lấy một cơ hội
to snap off
táp, gặm (vật gì)
Làm gãy
Gãy tấn công tách
to snap up
bắt lấy, chộp lấy
Cắt ngang, ngắt lời
to snap one's fingers at
thách thức, bất chấp
to snap someone's nose off x nose snap into it!
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chính thức cút thời gian nhanh lên!
to snap out of it
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chừa một thói quen thuộc, vứt một tính xấu

Phó từ

Với một giờ tách

Thán từ

(thông tục) được trình bày vô đùa bài bác xnáp trong khi thấy sở hữu quân cờ kiểu như nhau được hạ xuống
(thông tục) trình bày nhằm Note tới sự kiểu như nhau thân thiện nhị vật
snap ! you've got the same shoes as me
ơ này! anh song song giầy kiểu như nó như song giầy của tôi

Tính từ

(thông tục) đột xuất, bất thần
a snap election
một cuộc bầu cử đột xuất

Chuyên ngành

Toán & tin cẩn

canh hẳn về một phía (trái hoặc phải)
chộp

Kỹ thuật công cộng

khuôn kẹp
khuôn nghiền đinh
pneumatic snap
khuôn nghiền đinh khí nén
rivet snap
khuôn nghiền đinh rivê
bám

Giải mến VN: Ví dụ bám theo đòi sườn lưới (snap to tướng grid).

Bạn đang xem: snap là gì

quét vôi trắng
tiếng lách cách
vạch dấu

Kinh tế

bánh bích quy giòn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
breeze * , child’s play , cinch , duck soup * , ease , easy as pie * , kid stuff * , no problem , picnic * , pie * , smooth sailing , soft touch * , walkover , clack , click , bang , bark , clap , crack , explosion , pop , rat-a-tat-tat , lurch , tug , twitch , wrench , yank , dash , punch , starch , verve , vigorousness , vim , vitality , child's play , pushover , walkaway
verb
click , come apart , crack , crackle , fracture , give way , pop , bite at , catch , clutch , grab , grasp , grip , jerk , lurch , nip , snatch , twitch , yank , bark , flare , flash , fly off the handle , get angry , growl , grumble , grunt , jump down throat , lash out , retort , roar , snarl , snort , take it out on , vent , yell , clack , bang , clap , collapse , strike , wrench
adjective
ad-lib , extemporary , extempore , impromptu , improvised , offhand , spur-of-the-moment , unrehearsed , effortless , facile , simple , smooth

Từ trái ngược nghĩa

Xem thêm: pot là gì