sign in là gì


Trang trước

Bạn đang xem: sign in là gì

Trang sau  


Cụm động kể từ Sign in với 3 nghĩa:

Nghĩa kể từ Sign in

Ý nghĩa của Sign in là:

 • Đăng ký vô một hotel

Ví dụ cụm động kể từ Sign in

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Sign in:

- We SIGNED IN and went straight to tướng bed. Tôi đang được ĐK chống và lên đường trực tiếp cho tới chóng ngủ.

Nghĩa kể từ Sign in

Ý nghĩa của Sign in là:

 • Mở một lịch trình PC đòi hỏi thương hiệu và mật khẩu đăng nhập

Ví dụ cụm động kể từ Sign in

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Sign in:

- I SIGNED IN and started chatting online. Tôi đang được singin và chính thức chuyện trò trực tuyến.

Nghĩa kể từ Sign in

Ý nghĩa của Sign in là:

 • Viết thương hiệu của người tiêu dùng lúc tới một vị trí

Ví dụ cụm động kể từ Sign in

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Sign in:

- You have to tướng SIGN IN before you can enter the club. Tôi cần ghi thương hiệu trước lúc vô vào câu lạc cỗ.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Sign in bên trên, động kể từ Sign còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động kể từ Sign away

 • Cụm động kể từ Sign for

 • Cụm động kể từ Sign in

 • Cụm động kể từ Sign into

 • Cụm động kể từ Sign off

 • Cụm động kể từ Sign off on

  Xem thêm: give up là gì

 • Cụm động kể từ Sign on

 • Cụm động kể từ Sign on with

 • Cụm động kể từ Sign out

 • Cụm động kể từ Sign out of

 • Cụm động từ Sign up

 • Cụm động kể từ Sign with


Trang trước

Trang sau  

s-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài bác tập dượt C++ với giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript với giải hoặc nhất

  Xem thêm: mummy là gì