shutdown là gì

Cơ khí & công trình

ngắt máy

Giao thông & vận tải

tắt (động cơ và cơ cấu tổ chức truyền động)

Toán & tin yêu

tắt máy, đóng

Kỹ thuật cộng đồng

ngừng
đóng
automatic shut down device
thiết bị tự động hóa ngắt bảo vệ
engine shut-down
sự tắt động cơ
engine shut-down in flight
sự tắt mô tơ Khi bay
đóng cửa ngõ xí nghiệp
dừng
shut-down cooling
làm giá buốt sau giới hạn máy
to shut down
dừng lại

Kinh tế

đóng cửa ngõ (một nhà máy sản xuất ...)
shutdown (shut-down)
tạm ngừng sinh hoạt (của một nhà máy sản xuất ...)
đóng cửa ngõ (một ngôi nhà máy)
shutdown (shut-down)
tạm ngừng sinh hoạt (của một nhà máy sản xuất ...)

nghỉ việc

Bạn đang xem: shutdown là gì

Xem thêm: remain là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ