show là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /ˈʃoʊ/
Hoa Kỳ[ˈʃoʊ]

Danh từ[sửa]

show /ˈʃoʊ/

Bạn đang xem: show là gì

 1. Sự phân trần.
  to vote by show of hands — biểu quyết vày giơ tay
 2. Sự trưng bày; cuộc triển lãm.
 3. Sự phô trương, sự khoe khoang vùng.
  a fine show of blossom — cảnh muôn hoa khoe khoang sắc
 4. (Thông tục) Cuộc màn trình diễn.
  a film show — một trong những buổi chiếu phim
 5. Bề ngoài, kiểu dáng, sự fake đò, sự fake cỗ.
  to bởi something for show — thao tác làm việc gì nhằm lấy hình thức
  to be fond of show — chuộng hình thức
  his sympathy is mere show — vẻ thiện cảm của anh ấy tớ đơn thuần fake đồ
 6. (Từ lóng) Cơ hội, khi.
  to have no show at all — ko gặp gỡ dịp
 7. (Y học) Nước đầu ối.
 8. (Từ lóng) Việc, việc làm marketing, việc thực hiện ăn.
  to lập cập (boss) the show — điều khiển và tinh chỉnh từng việc
 9. (Quân sự) , (từ lóng) trận tiến công, chiến dịch.

Thành ngữ[sửa]

 • to give away the show x give good show!: Khá lắm!, hoặc lắm!

Ngoại động từ[sửa]

show ngoại động kể từ showed; showed, shown /ˈʃoʊ/

 1. Cho coi, đã cho chúng ta biết, trưng bày, trả mang đến xem; trầm trồ.
  an aperture shows the inside — một khe hở mang đến tớ thấy phía mặt mũi trong
  to show trained tress — trưng bày cây cảnh
  to show neither joy nor anger — ko trầm trồ vui vẻ tuy nhiên cũng ko trầm trồ giận
  to favour to tát somebody — tỏ sự chiếu cố so với ai
 2. Tỏ rời khỏi, tỏ rõ ràng.
  to show intelligence — trầm trồ thông minh
  to show the authenticity of the tale — tỏ rõ ràng mẩu chuyện là với thật
 3. Chỉ, bảo, dạy dỗ.
  to show someone the way — đi đường mang đến ai
  to show someone how to tát read — dạy dỗ ai đọc
 4. Dẫn, dắt.
  to show someone round the house — dẫn ai cút xung quanh nhà
  to show someone to tát his room — dẫn ai về phòng

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

show nội động từ /ˈʃoʊ/

Xem thêm: call back là gì

 1. Hiện rời khỏi, xuất hiện tại, nom rõ ràng, rời khỏi trước công bọn chúng, (thông tục) ló mặt mũi, lòi rời khỏi.
  buds are just showing — nụ hoa đang được nhú ra
  he never shows [up] at big meetings — hắn ko lúc nào ló mặt mũi rời khỏi ở những buổi họp lớn
  your shirt's tails are showing — đuôi áo sơ-mi anh lòi ra

Thành ngữ[sửa]

 • to show in: Đưa nhập, đem vào.
 • to whow off: Khoe vùng, phô trương (của cải, tài năng).
 • to show out: Đưa rời khỏi, dẫn rời khỏi.
 • to show up:
  1. Để lòi ra, lộ mặt mũi nạ (ai).
  2. (Thông tục) Xuất hiện tại, ló mặt mũi rời khỏi, xuất đầu lộ diện; xuất hiện.
  3. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (thông tục) vượt lên trên xa cách, rất là nhiều.
 • to show a clean pair of heels: Xem Heel
 • to show the cloven hoof: Xem Hoof
 • to show one's colours: Để lộ thực chất của mình; nhằm lộ đảng phái của tớ.
 • to show fight: Xem Fight
 • to show one's hands: Để lộ ý vật của tớ.
 • to show a leg: Xem Leg
 • to show the white feather: Xem Feather

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "show". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính phí (chi tiết)

Tiếng Pháp[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
show
/ʃɔ/
shows
/ʃɔ/

show

Xem thêm: demographic là gì

 1. (Sân khấu) Buổi đơn thao diễn (của một nghệ sĩ).

Từ đồng âm[sửa]

 • Chaud, chaux

Tham khảo[sửa]

 • "show". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính phí (chi tiết)

Tham khảo[sửa]