setback là gì

Tiếng Anh Sửa đổi

Wikipedia giờ Việt sở hữu nội dung bài viết về:

setback

Bạn đang xem: setback là gì

Xem thêm: inventor là gì

Từ nguyên Sửa đổi

Từ mix + back

Cách vạc âm Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

setback

  1. Một trở lo ngại, trở ngại, thụt lùi.
    After some initial setbacks, the expedition went safely on its way.
    Despite personal setbacks, we must have some control over our own fate — Dù bạn dạng thân thiết sở hữu những bước lùi, tất cả chúng ta cần trấn áp được số phận của chủ yếu bản thân.