set out là gì


Trang trước

Bạn đang xem: set out là gì

Trang sau  


Cụm động kể từ Set out với 3 nghĩa:

Nghĩa kể từ Set out

Ý nghĩa của Set out là:

 • Phô bày, nhằm lòi ra

Ví dụ cụm động kể từ Set out

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Set out:

- The figures are SET OUT in the council's annual report. Các số lượng được thể sinh ra vô report thường xuyên của hội đồng.

Nghĩa kể từ Set out

Ý nghĩa của Set out là:

 • Bắt đầu một cuộc hành trình dài

Ví dụ cụm động kể từ Set out

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Set out:

- The explorers SET OUT for the South Pole yesterday morning. Các ngôi nhà thám hiểm đang được chính thức hành trình dài cho tới Nam Cực sáng sủa ngày qua.

Nghĩa kể từ Set out

Ý nghĩa của Set out là:

 • Sắp xếp, tổ chức triển khai

Ví dụ cụm động kể từ Set out

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Set out:

- The contract SETS OUT all the details of the agreement. Hợp đồng thì bố trí toàn bộ cụ thể của thỏa thuận hợp tác.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Set out bên trên, động kể từ Set còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Set about

 • Cụm động kể từ Set apart

 • Cụm động kể từ Set aside

 • Cụm động kể từ Set back

 • Cụm động kể từ Set forth

 • Cụm động kể từ Set in

  Xem thêm: aggressive là gì

 • Cụm động kể từ Set off

 • Cụm động từ Set on

 • Cụm động kể từ Set out

 • Cụm động kể từ Set to

 • Cụm động từ Set up

 • Cụm động từ Set upon


Trang trước

Trang sau  

s-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích tập dượt C++ với giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript với giải hoặc nhất

  Xem thêm: event là gì