set off là gì

Bản dịch của "set off" nhập Việt là gì?

en

Bạn đang xem: set off là gì

volume_up

set off = vi bắt đầu một chuyến đi

chevron_left

chevron_right

Bản dịch

bắt đầu một cuộc hành trình

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo gót văn cảnh của "set off" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

to set off

bắt đầu một cuộc hành trình dài

Xem thêm: call back là gì

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "set off" nhập một câu

A recurring plot device is the use of manufactured letters between or involving the characters to lớn phối off the individual chapters of each novel.

She phối off to lớn find him, and finally tracked him down in his castle.

The county was phối off in 1831 and organized in 1850.

The ship took on a cargo of salt and phối off in convoy.

The resolution phối off a firestorm of truyền thông media criticism and ignited a hotly discussed national debate.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "set off":

Xem thêm: consortium là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "set off" nhập giờ Việt