set about là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: set about là gì


Cụm động kể từ Set about sở hữu 2 nghĩa:

Nghĩa kể từ Set about

Ý nghĩa của Set about là:

 • Bắt đầu làm những gì cơ

Ví dụ cụm động kể từ Set about

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Set about:

 
-  We SET ABOUT the cleaning and got it done before lunchtime.
Chúng tôi tiếp tục chính thức vệ sinh và hoàn thành xong nó trước giờ ăn trưa.

Nghĩa kể từ Set about

Ý nghĩa của Set about là:

 • Tấn công

Ví dụ cụm động kể từ Set about

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Set about:

 
- The gang SET ABOUT her as she left the ngân hàng.
Bọn cướp tiếp tục tiến công cô ấy Khi cô ấy tách ngân hàng.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Set about bên trên, động kể từ Set còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Set about

 • Cụm động kể từ Set apart

 • Cụm động kể từ Set aside

 • Cụm động kể từ Set back

 • Cụm động kể từ Set forth

 • Cụm động kể từ Set in

 • Cụm động kể từ Set off

 • Cụm động từ Set on

  Xem thêm: goes là gì

 • Cụm động kể từ Set out

 • Cụm động kể từ Set to

 • Cụm động từ Set up

 • Cụm động từ Set upon


Trang trước

Trang sau  

s-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: impulse buying là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài bác tập luyện C++ sở hữu giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript sở hữu giải hoặc nhất