send out là gì

Từ điển hé Wiktionary

Bước cho tới điều hướng Bước cho tới dò la kiếm

Bạn đang xem: send out là gì

Xem thêm: payphone là gì

Tiếng Anh[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

sent ngoại động kể từ sent

 1. Gửi, sai, phái, cho tới cút ((cũng) scend).
  to send word lớn somebody — gửi vài ba chữ cho tới ai
  to send a boy a school — cho 1 thiếu nhi cút học
 2. Cho, ban cho tới, độ trì cho tới, giáng (trời, Thượng đế... ).
  send him victorioussend — trời phụ hộ cho tới nó thắng trận!
  to send a drought — giáng xuống nàn hạn hán
 3. Bắn đi ra, thực hiện bốc lên, thực hiện nẩy đi ra, toả đi ra.
  to send a ball over the trees — đá tung trái ngược bóng qua loa rặng cây
  to send smoke high in the air — thực hiện bốc sương lên rất cao vô ko trung
 4. Đuổi cút, tống cút.
  to send somebody about his business — tống cổ ai đi
 5. Làm cho tới (mê mẩn).
  to send somebody crazy — thực hiện ai say mê; (nhạc ja, lóng) thực hiện cho tới mê mệt li
 6. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Hướng cho tới, đẩy cho tới.
  your question has sent má lớn the dictionary — thắc mắc của anh ấy tiếp tục khiến cho tôi đi kiếm kể từ điển

Nội động từ[sửa]

sent nội động từ

 1. Gửi thư, nhắn.
  to send lớn worn somebody — gửi thư báo cho tới ai; gửi thư cảnh cáo ai
  to send lớn somebody lớn take care — nhắn ai nên cẩn thận

Thành ngữ[sửa]

 • to send away:
  1. Gửi cút.
  2. Đuổi di.
 • to send after: Cho đi kiếm, cho tới xua đuổi theo gót.
 • to send down:
  1. Cho xuống.
  2. Tạm xua đuổi, xua đuổi (khỏi trường).
 • to send for:
  1. Gửi đặt ở.
   to send for something — gửi đặt ở cái gì
  2. Nhắn cho tới, cho tới cút tìm về, cho tới chào cho tới.
   to send for somebody — nhắn ai tìm về, cho tất cả những người chào đến
   to send for somebody — nhắn ai cho tới, cho tất cả những người chào ai
 • to send forth:
  1. Toả đi ra, bốc đi ra (hương thơm tho, mùi hương, sương... ).
  2. Nảy đi ra (lộc non, lá... ).
 • to send in:
  1. Nộp, uỷ thác (đơn kể từ... ).
  2. Ghi, đăng (tên... ).
   to send in one's name — đăng thương hiệu (ở kỳ thi)
 • to send off:
  1. Gửi cút (thư, quà) phái (ai) cút (công tác).
  2. Đuổi cút, tống khứ.
  3. Tiễn đem, hoan tống.
 • to send out:
  1. Gửi cút, phân phân phát.
  2. Toả đi ra, bốc đi ra (hương thơm tho, mùi hương, sương... ).
  3. Nảy đi ra.
   trees send out young leaves — cây đi ra lá non
 • to send round: Chuyền tay, chuyền vòng (vật gì).
 • to send up:
  1. Làm vùng dậy, thực hiện trèo lên.
  2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (thông tục) phán quyết tù.
 • to send coals lớn Newcastle: Xem Coal
 • to send flying:
  1. Đuổi cút, bắt quay quồng đi ra cút.
  2. Làm cho tới lảo hòn đảo, tấn công nhảy đi ra (bằng một chiếc đòn).
  3. Làm cho tới chạy tan tác, thực hiện cho tới tan tác.
 • to send packing: Đuổi cút, tống cổ cút.
 • to send someone lớn Jericho: Đuổi ai cút, tống cổ ai cút.
 • to send lớn Coventry: Phớt lờ, ko liên minh với (ai).

Tham khảo[sửa]

 • "sent". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)

Tham khảo[sửa]