roundabout là gì

/Phiên âm này đang được hóng chúng ta trả thiện/

Thông dụng

Tính từ

Theo lối vòng (không bám theo tuyến đường ngắn ngủn nhất)
to go by a roundabout route
đi vì chưng tuyến đường vòng
Quanh teo, vòng vo
a roundabout way of saying something
lối phát biểu xung quanh teo về sự việc gì
Đẫy đà, to tát bép, mập mạp

Danh từ

Chỗ lối vòng (phải vòng qua loa bục công an... ko lên đường trực tiếp được) (như) rotary, traffic-circle
Vòng ngựa gỗ
Lời phát biểu xung quanh co
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) áo cánh, áo cộc
to lose on the swings what you make on the roundabouts
lên voi xuống chó mãi rồi đâu vẫn trả đấy
bùng binh (vòng xoay)

Kỹ thuật công cộng

bùng binh uỷ thác thông
đường lên đường vòng tròn
đường vòng
roundabout island
đường vòng tròn
nút uỷ thác hình xuyến

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
ambiguous , circuitous , circular , circumlocutory , collateral , deviating , devious , discursive , evasive , meandering , oblique , obliquitous , periphrastic , taking the long way , tortuous , anfractuous , circumlocutionary , ambagious , ambient , circumambient , curving , detour , encircling , encompassing , excursion , indirect , labyrinthian , labyrinthine , rotary , runaround , serpentine , tour , verbiage , winding , wordy , zigzag

Từ trái ngược nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: roundabout là gì

Xem thêm: similar là gì

NHÀ TÀI TRỢ