rigged là gì

/rig/

Thông dụng

Danh từ

(hàng hải) cơ hội sắp xếp, những khí giới (như) buồm, cột buồm, chão thừng bên trên tàu thuyền
Cách ăn mặc
to be in full rig
(thông tục) khoác ăn mặc quần áo thanh lịch trọng
in working rig
mặc ăn mặc quần áo cút làm
(kỹ thuật) thiết bị

Ngoại động từ

(hàng hải) chuẩn bị mang lại tàu thuyền
Lắp ráp (máy bay)
( + out) mặc
he was rigged out in his Sunday best
anh tao khoác ăn mặc quần áo diện nhất của mình
( + up) dựng lên (cái gì một cơ hội tất tả vàng bởi vì những loại chấp vá và linh tinh)
to rig up a puppet administration
(nghĩa bóng) dựng lên một cơ quan ban ngành bù nhìn

Nội động từ

(hàng hải) được trãng bị những loại cần thiết thiết

Danh từ

Con thú đực (ngựa, trườn...) có duy nhất một hòn dái; con vật đực bị thiến sót

Danh từ

Sự lừa hòn đảo, sự lường gạt, thủ đoạn xảo trá; trò đùa khăm
(thương nghiệp) sự mua sắm vét sản phẩm hoá nhằm đầu cơ
Sự đầu tư mạnh thực hiện dịch chuyển thị ngôi trường triệu chứng khoán

Ngoại động từ

Lừa hòn đảo, gian trá lận
to rig an election
tổ chức một cuộc bầu cử gian trá lận
to rig the market
dùng thủ đoạn nhằm thực hiện tăng và giảm chi phí thị ngôi trường một cơ hội không bình thường fake tạo

Hình thái kể từ

  • V_ed : rigged
  • V_ing: rigging

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Trang khí giới, khí giới khoan, tháp nâng chuyên chở,giá chỉ test, bàn test, (v) lắp ráp thiết bị

Cơ khí & công trình

cần cẩu đerit
thiết bị thực nghiệm (tạm thời)

Xây dựng

cần đeric
thiết bị thăm hỏi dò

Kỹ thuật công cộng

bệ thí nghiệm
công cụ
dụng cụ
lắp đặt
lắp đặt điều thiết bị
lắp ráp thiết bị
giàn đóng góp cọc

Kinh tế

con đực thiếu hụt sót
đầu cơ
dây thừng chuẩn bị nhằm tiến công cá
thao túng
thiết bị
trang bị
trang khí giới những loại cần thiết thiết

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
accouterments , apparatus , equipage , fittings , fixtures , gear , machinery , outfit , paraphernalia , tackle , accouterment , equipment , material , materiel , thing , turnout , costume , garb , guise , habiliment
verb
accouter , appoint , arm , array , attire , clothe , costume , dress , equip , fit out , furnish , gear , kit , provision , phối up , turn out , doctor , engineer , nhái , falsify , fiddle with , fix , gerrymander , juggle , manipulate , tamper with , trump up , fit , outfit , apparatus , arrange , bedizen , carriage , cheat , contraption , derrick , equipment , fittings , machinery , quip , semi , supply , tackle , tamper , tractor , trick , truck

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: rigged là gì

Xem thêm: mất điện tiếng anh là gì

NHÀ TÀI TRỢ